POS avanso apskaita

POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele.

Susiformuoja mokėjimo operacija, kurią perkėlus, pasikeičia kliento skolos ir atsiranda įrašas Didžiojoje knygoje.

kreditas_10

Sumokėtas avansas panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos.

kreditas_18

POS parametrų pakeitimai.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas ->Išorinių įrenginių koregavimas -> POS parametrai

Aprašomos pinigų įdėjimo operacijos: avanso sumokėjimas grynais ir avanso sumokėjimas banko kortele :

kreditas_20

kreditas_19

Avanso mokėjimui grynais pasirenkamas "Užstatas", avanso mokėjimui banko kortele pasirenkamas "Kreditas".

Norint, kad susiformuotų mokėjimo operacijos, uždedamas požymis "Formuoti mokėjimo operaciją".

Jeigu uždėtas požymis "Formuoti mokėjimo operaciją", tai susiformuos mokėjimo operacija. Mokėjimas bus į sąskaitą, nurodytą parametro aprašyme, jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), ir į POS aprašyme nurodytą mokėjimo grynais sąskaitą, jeigu avansas mokamas grynais (užstatas).

Jeigu požymis "Formuoti mokėjimo operaciją" neuždėtas, tai klientas neparenkamas, ir mokėjimo operacija nesusiformuoja.
Šiuo atveju susiformuoja tik įrašas Didžiosios knygos operacijose.
Jeigu avansas mokamas grynais (užstatas), tai debetuojama POS aprašyme nurodyta mokėjimo grynais sąskaita, o kredituojama parametro aprašyme nurodyta sąskaita.
Jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), tai debetuojama parametre nurodyta sąskaita, o kredituojama POS aprašyme priskirto pirkėjo išankstinio mokėjimo sąskaita.

kreditas_21

Toliau bus aprašomi veiksmai tik, kai formuojamos mokėjimo operacijos.

Avanso panaudojimui aprašomas mokėjimas kreditu:

kreditas_04

Aprašant apmokėjimą avansu, būtina uždėti požymį "Skola".

Kredito Nr. būtinai turi skirtis nuo atsiskaitymams bankinėmis kortelėmis priskirto kredito numerio. Detaliau.

Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numerių skaitliuką (Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai).
Jeigu dirbama su keliais POS ir per POS bus atsiskaitoma avansu, tai kvito numeriai visiems POS turi būti unikalūs.
Kiekvienam POS reikia aprašyti skirtingas simbolines dalis.

Avanso sumokėjimas.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Spaudžiama F5 - pinigų įdėjimas.

Pasirenkamas "Avanso sumokėjimas grynais" arba "Avanso sumokėjimas banko kortele":

kreditas_05

Įvedama avanso suma ir paspaudžiamas tarpo klavišas. Atsiranda laukas, kuriame iš klientų sąrašo parenkamas avansą mokantis klientas. Jeigu tokio sąraše nėra, jis sukuriamas.

kreditas_06

Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti", ir POS operacija užbaigiama.

Automatiškai atsispausdina POS kvitas, kuriame matosi Rivile GAMA programoje susiformavusio POS dokumento numeris.

Analogiškai įvedamas avanso sumokėjimas grynais.

Servisas -> POS sistema -> POS operacijos

Susiformuoja POS pinigų tipo operacijos

kreditas_07

kurias perkėlus susiformuoja mokėjimai.

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

kreditas_08

Mokėjimus perkėlus, susiformuoja DK operacijos ir pasikeičia klientų skolos - atsiranda avanso apmokėjimo dokumentai.

kreditas_09

Detaliau apie mokėjimus aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.

Avanso panaudojimas.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Pasirenkamas klientas ir jam įvedamas POS pardavimas.

Vedant apmokėjimą, trečioje mokėjimo eilutėje pasirenkamas "Avanso panaudojimas".

kreditas_11

Atsidaro langas, kuriame nurodomas avanso dokumento numeris - įvedamas ranka, pasirenkamas iš POS pinigų operacijų arba pasirenkamas iš suminių skolų :

kreditas_13

Nepriklausomai kokia buvo avanso suma, panaudojama ne daugiau nei reikia kvito apmokėjimui. Jei avanso suma buvo didesnė, skirtumas lieka, jei mažesnė - trūkstama dalis apmokama grynais arba banko kortele.

Galima patiems administruoti avanso dokumento kontrolę: netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir avansinio mokėjimo kliento kodas, netikrinti ar toks pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose arba suminėse skolose.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta čia.

Galima patiems administruoti įvedamos avanso sumos kontrolę: visada prašyti ją įvesti ranka, tikrinti ją su POS pinigų operacijos suma arba suma iš suminių skolų.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta čia.

Susiformuoja POS pardavimo operacija.

kreditas_14

Perkėlus POS operaciją susiformuoja pardavimo operacija, kurioje matosi sudengiami dokumentai.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

kreditas_15

Perkėlus pardavimo operaciją, pardavimo dokumentas sudengiamas su avanso mokėjimo dokumentais.

Detaliau apie sudengimus aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.