A - Algų lentelės

Kodas Pavadinimas
A01_KINT Kintamųjų sąrašas
A02_KINR Kintamųjų reikšmės
A03_PAS Priskaitymų/Atskaitymų sąrašas
A04_PAA Priskaitymų/Atskaitymų aprašymas
A05_PAAL Atskaitymų lentelės aprašymas
A06_TAB Žmonių sąrašas
A07_TABP Žmogus skyriuje
A08_TABB Žmogaus bankai
A09_KAL Kalendorių sąrašas
A10_PAR Priskaitymo - atskaitymo ryšio lentelė
A11_PATB Žmogaus priskaitymai/atskaitymai
A12_TBL Tabelio valandos
A13_TBLG Tabelio dienos
A14_TBKD Kalendoriaus dienų aprašymas
A15_TBKV Kalendoriaus valandų aprašymas
A16_TBH Tabelio hederis
A17_TBD Vedamo tabelio dienos
A18_TBV Vedamos tabelio valandos
A19_OPS Algų operacijų skaitliukai
A20_PA Paskaičiuoti priskaitymai/atskaitymai
A21_SODR Paskaičiuota sodra
A22_MOKH Algos išmokėjimų hederis
A23_MOKD Algos išmokėjimo detalios eilutės
A24_LIH Algos dokumentų hederis
A25_LID Algos dokumentų detalūs vidurkiai
A26_ETAT Pareigų sąrašas
A28_PAMH Pamainų sąrašas
A29_PAMD Pamainų darbo vietos
A30_FAH Algos formos
A31_FAD Algos formos detalios eilutės

A01_KINT - Kintamųjų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
A01_KODAS_LK C(12) Kintamojo kodas
A01_TIPAS N(1) Tipas:1-sistemos; 2-padalinio; 3-žmogaus; 4-žmogaus skyriuje; 5-sudėtiniai
A01_PAV C(60) Pavadinimas
A01_PAVK C(60) Pavadinimas kita kalba
A01_POZ_DATE N(1) Terminuota: 0-ne; 1-taip
A01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A01_END_DATE T(8) Pabaigos data
A01_USERIS C(12) Kas koregavo
A01_R_DATE T(8) Kada koregavo
A01_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
A01_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
A01_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
A01_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
A01_G_MEN N(1) Reikšmė galioja tik už nurodytą mėnesį

A02_KINR - Kintamųjų reikšmės

Laukas Tipas Aprašymas
A02_KODAS_LK C(12) Kintamojo kodas
A02_TIPAS N(1) Tipas:1-sistemos; 2-padalinio; 3-žmogaus; 4-žmogaus skyriuje; 5-sudėtiniai
A02_DATE T(8) Data
A02_PAV C(60) Pavadinimas
A02_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A02_KODAS_IS C(12) Padalinys
A02_SUMA N(14,3) Reikšmė
A02_PASTABOS M(4) Pastabos
A02_USERIS C(12) Kas koregavo
A02_R_DATE T(8) Kada koregavo
A02_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
A02_KODAS_LI C(12) Algos dokumentas

A03_PAS - Priskaitymų/Atskaitymų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
A03_KODAS_LP C(12) Kodas
A03_TIPAS N(1) Tipas: 1-priskaitymai; 2-atskaitymai
A03_EILE N(7,1) Atlikimo prioritetas
A03_PAV C(60) Pavadinimas
A03_PAVK C(60) Pavadinimas kita kalba
A03_KODAS_GS C(12) Grupė
A03_KODAS_SS C(12) Sąskaita
A03_USERIS C(12) Kas koregavo
A03_R_DATE T(8) Kada koregavo
A03_POZ_DATE N(1) Terminuota
A03_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A03_END_DATE T(8) Pabaigos data
A03_REZERVAS C(12) Rezervas
A03_KODAS_KS C(12) Kliento kodas

A04_PAA - Priskaitymų/Atskaitymų aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
A04_KODAS_LP C(12) Kodas
A04_TIPAS N(1) Tipas: 1-priskaitymai; 2-atskaitymai
A04_DATE T(8) Data
A04_PAV C(60) Pavadinimas
A04_ATS_PRISA N(1) Apvalinimas: 1-su centais; 2-be centų; 3-aritmetinis; 4- į +
A04_ATS_TIP N(1) Atskaitymo tipas: 1-formulė; 2-lentelė
A04_ATS_PROG N(1) Atskaitymas: 0-neprogresyvinis,1-progresyvinis
A04_PAJ_ATSK N(3) Priskaitymo intervalas
A04_PAJ_SODRA N(1) Skaičiuoti sodrą: 0-ne; 1-taip
A04_PAJ_V_ATOS N(1) Įtraukti į atostoginių vidurkį: 0-ne; 1-taip
A04_PAJ_V_LIGI N(1) Įtraukti į ligonlapių įmonės vidurkį: 0-ne; 1-taip
A04_PAJ_V_LIGS N(1) Įtraukti į ligonlapių sodros vidurkį: 0-ne; 1-taip
A04_PAJ_V_KITI1 N(1) Įtraukti į kitų1 vidurkį: 0-ne; 1-taip
A04_PAJ_V_KITI2 N(1) Įtraukti į kitų2 vidurkį: 0-ne; 1-taip
A04_PAJ_V_KITI3 N(1) Įtraukti į kitų3 vidurkį: 0-ne; 1-taip
A04_PASTABOS M(4) Sumos formulė
A04_PASTABOS2 M(4) Laiko formulė
A04_USERIS C(12) Kas koregavo
A04_R_DATE T(8) kada koregavo
A04_PAJ_V_BEG N(1) Priėmimas į darbą
A04_PAJ_V_END N(1) Atleidimas iš darbo
A04_PAJ_V_DOK1 N(1) Kiti dokumentai 1
A04_PAJ_V_DOK2 N(1) Kiti dokumentai 2
A04_PAJ_V_DOK3 N(1) Kiti dokumentai 3

A05_PAAL - Atskaitymų lentelės aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
A05_KODAS_LP C(12) Kodas
A05_DATE T(8) Data
A05_EIL_NR N(6) Eilutės numeris (unikalumui)
A05_ATS_MIN N(12,2) Apatinė riba
A05_ATS_MAX N(12,2) Viršutinė riba
A05_ATS_PROC N(6,2) Procentas
A05_ATS_SUMA N(12,2) Suma
A05_USERIS C(12) Kas koregavo
A05_R_DATE T(8) Kada koregavo

A06_TAB - Žmonių sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
A06_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A06_VARDAS C(100) Vardas
A06_PAV C(100) Pavarde
A06_LYTIS N(1) Lytis: 1-vyras; 2-moteris.
A06_KODAS_VS C(12) Vietovė
A06_KODAS_MS C(12) Menedžeris
A06_KODAS_GS C(12) Grupė
A06_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
A06_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
A06_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
A06_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
A06_IM_ID C(2) Įmonės indentifikacija
A06_ADR1 C(70) Adresas1
A06_ADR2 C(70) Adresas2
A06_ADR3 C(70) Adresas3
A06_PAS_NR C(20) Paso Nr.
A06_SOD_NR C(20) Sodros Nr.
A06_APDR_NR C(21) Asmens kodas
A06_KODAS_IS C(12) Pagrindinis padalinys
A06_KODAS_SS C(12) Atlyginimo padėjimo sąskaita
A06_AVANSAS N(12,2) Avansas
A06_ZML_NUO T(8) Dirba nuo (data)
A06_ZML_NUOP T(8) Dirba nuo (mėnuo)
A06_ZML_IKI T(8) Dirba iki (data)
A06_ZML_IKIP T(8) Dirba iki (mėnuo)
A06_PASTABOS M(4) Pastabos
A06_USERIS C(12) Kas koregavo
A06_R_DATE T(8) Kada koregavo
A06_GIM_DATA T(8) Gimimo data
A06_STAZAS N(9,2) Darbo stažas
A06_SEIMA N(1) Šeimyninė padėtis: 1-Nevedęs/Neištekėjusi, 2-Vedęs/Ištekėjusi, 3-Išsiskiręs(usi),4-Našlys(ė)
A06_KODAS_OS_C C(12) Centras
A06_SERIJA C(12) Serija
A06_KODAS_SM C(12) Asmuo
A06_REZERVAS C(40) Rezervas
A06_SAVIVALD C(12) Savivaldybės kodas
A06_SAVIVALD_G C(2) Savivaldybės kodas pagal gyvenamają vietą
A06_KODAS_4A C(12) Personalo kodas
A06_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
A06_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
A06_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
A06_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
A06_SALIS C(5) Šalis
A06_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
A06_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
A06_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
A06_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
A06_APRASYMAS5 C(150) Aprašymas 5
A06_APRASYMAS6 C(150) Aprašymas 6

A07_TABP - Žmogus skyriuje

Laukas Tipas Aprašymas
A07_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A07_KODAS_IS C(12) Padalinys
A07_PAREIGOS C(60) Pareigų pavadinimas
A07_KODAS_LA C(12) Kalendorius
A07_KODAS_DS C(12) Sąskaitų ryšys.
A07_TIPAS N(1) Tipas: 1-tarnautojas; 2-darbuotojas.
A07_KVAL N(1) Kvalifikacijos grupė
A07_TB_FOR N(1) Tabelio formavimas: 0-formuoti,1-ne
A07_V_KAL N(1) Įtraukti į kalendoriaus laiko vidurkį:1-taip 0-ne
A07_PASTABOS M(4) Pastabos
A07_USERIS C(12) Kas koregavo
A07_R_DATE T(8) Kada koregavo
A07_KODAS_LE C(12) Pareigos
A07_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
A07_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
A07_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3
A07_APRASYMAS4 C(150) NULL Aprašymas 4

A08_TABB - Žmogaus bankai

Laukas Tipas Aprašymas
A08_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A08_KODAS_WS C(12) Bankas
A08_PAV C(60) Pavadinimas
A08_SUMA N(12,2) Suma
A08_PROC N(6,2) Procentas
A08_TAUP_FIL C(20) Filialas
A08_TAUP_RUS C(20) Indėlio rūšis
A08_TAUP_SAS C(40) Indėlio sąskaita
A08_PASTABOS M(4) Pastabos
A08_USERIS C(12) Kas koregavo
A08_R_DATE T(8) Kada koregavo

A09_KAL - Kalendorių sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
A09_KODAS_LA C(12) Kodas
A09_PAV C(60) Pavadinimas
A09_PAVK C(60) Pavadinimas kita kalba
A09_FRAKCIJA N(4) Frakcija
A09_POZ_DATE N(1) Terminuota
A09_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A09_END_DATE T(8) Pabaigos data
A09_USERIS C(12) Kas koregavo
A09_R_DATE T(8) Kada koregavo

A10_PAR - Priskaitymo - atskaitymo ryšio lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
A10_KODAS_LP_A C(12) Atskaitymo kodas
A10_KODAS_LP_P C Priskaitymo kodas
A10_USERIS C(12) Kas koregavo
A10_R_DATE T(8) Kada koregavo

A11_PATB - Žmogaus priskaitymai/atskaitymai

Laukas Tipas Aprašymas
A11_KODAS_LP C(12) Priskaitymas/Atskaitymas
A11_TIPAS N(1) Tipas: 1-priskaitymas,2-atskaitymas
A11_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A11_KODAS_IS C(12) Padalinys
A11_EIL_NR N(6) Eilutės numeris(unikalumui)
A11_PAV C(60) Aprašymas
A11_ATS_IP N(1) Ypatingas atskaitymas
A11_IP_DOK C(20) Ypatingo atskaitymo Dok.Nr.
A11_IP_SUMA N(12,2) Ypatingo atskaitymo visa suma
A11_POZ_DATE N(1) Terminuota
A11_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A11_END_DATE T(8) Pabaigos data
A11_USERIS C(12) Kas koregavo
A11_R_DATE T(8) Kada koregavo
A11_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
A11_KODAS_KS C(12) Kliento kodas

A12_TBL - Tabelio valandos

Laukas Tipas Aprašymas
A12_KODAS_LT C(12) Kodas
A12_PAV C(60) Pavadinimas
A12_PAVK C(60) Pavadinimas kita kalba
A12_ZSUT C(3) Sutartinis žymėjimas
A12_KODAS_LG C(12) Tabelio diena
A12_FRAKCIJA N(4) Frakcija
A12_NUT N(1) Užpildyti pagal nutylėjimą
A12_V_ATOS N(1) Traukti į atostoginių vidurkio skaičiavimą
A12_V_LIGI N(1) Traukti į ligonlapių(iš įmonės) vidurkio skaičiavimą
A12_V_LIGS N(1) Traukti į ligonlapių(iš sodros) vidurkio skaičiavimą
A12_V_KITI1 N(1) Traukti į kitų 1 vidurkio skaičiavimą
A12_V_KITI2 N(1) Traukti į kitų 2 vidurkio skaičiavimą
A12_V_KITI3 N(1) Traukti į kitų 3 vidurkio skaičiavimą
A12_V_DA01 N(1) Įtraukti į formos DA01 skaičiavimą
A12_POZ_DATE N(1) Terminuota
A12_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A12_END_DATE T(8) Pabaigos data
A12_USERIS C(12) Kas koregavo
A12_R_DATE T(8) Kada koregavo
A12_V_BEG N(1) Traukti priėmimą į darbą į vidurkio skaičiavimą
A12_V_END N(1) Traukti atleidimą iš darbo į vidurkio skaičiavimą
A12_V_DOK1 N(1) Traukti dokumentą 1 į vidurkio skaičiavimą
A12_V_DOK2 N(1) Traukti dokumentą 2 į vidurkio skaičiavimą
A12_V_DOK3 N(1) Traukti dokumentą 3 į vidurkio skaičiavimą
A12_KODAS_LT_NUT C(12) Valandos kodo reikšmė pagal nutylėjimą
A12_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
A12_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
A12_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3
A12_APRASYMAS4 C(150) NULL Aprašymas 4

A13_TBLG - Tabelio dienos

Laukas Tipas Aprašymas
A13_KODAS_LG C(12) Kodas
A13_PAV C(60) Pavadinimas
A13_SPALVA N(12) Spalva
A13_V_ATOS N(1) Įtraukti į atostoginių vidurkio skaičiavimą
A13_V_LIGI N(1) Įtraukti į ligonlapių (iš įmonės) vidurkio skaičiavimą
A13_V_LIGS N(1) Įtraukti į ligonlapių (iš sodros) vidurkio skaičiavimą
A13_V_KITI1 N(1) Įtraukti į kitų 1 vidurkio skaičiavimą
A13_V_KITI2 N(1) Įtraukti į kitų 2 vidurkio skaičiavimą
A13_V_KITI3 N(1) Įtraukti į kitų 3 vidurkio skaičiavimą
A13_V_DA01 N(1) Traukti į formos DA01 skaičiavimą
A13_POZ_DATE N(1) Terminuota
A13_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A13_END_DATE T(8) Pabaigos data
A13_USERIS C(12) Kas koregavo
A13_R_DATE T(8) Kada koregavo
A13_ZSUT C(3) Sutartinis žymėjimas
A13_V_BEG N(1) Įtraukti priėmimą į darbą į vidurkių skaičiavimą
A13_V_END N(1) Įtraukti atleidimą iš darbo į vidurkių skaičiavimą
A13_V_DOK1 N(1) Įtraukti dokumentą 1 į vidurkių skaičiavimą
A13_V_DOK2 N(1) Įtraukti dokumentą 2 į vidurkių skaičiavimą
A13_V_DOK3 N(1) Įtraukti dokumentą 3 į vidurkių skaičiavimą

A14_TBKD - Kalendoriaus dienų aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
A14_KODAS_LA C(12) Kalendorius
A14_DATE T(8) Data
A14_PAV C(60) Aprašymas
A14_FRAKCIJA N(4) Frakcija
A14_VD N(14) Darbo dienos trukmė
A14_D01 C(1) 01 diena
A14_D02 C(1) 02 diena
A14_D03 C(1) 03 diena
A14_D04 C(1) 04 diena
A14_D05 C(1) 05 diena
A14_D06 C(1) 06 diena
A14_D07 C(1) 07 diena
A14_D08 C(1) 08 diena
A14_D09 C(1) 09 diena
A14_D10 C(1) 10 diena
A14_D11 C(1) 11 diena
A14_D12 C(1) 12 diena
A14_D13 C(1) 13 diena
A14_D14 C(1) 14 diena
A14_D15 C(1) 15 diena
A14_D16 C(1) 16 diena
A14_D17 C(1) 17 diena
A14_D18 C(1) 18 diena
A14_D19 C(1) 19 diena
A14_D20 C(1) 20 diena
A14_D21 C(1) 21 diena
A14_D22 C(1) 22 diena
A14_D23 C(1) 23 diena
A14_D24 C(1) 24 diena
A14_D25 C(1) 25 diena
A14_D26 C(1) 26 diena
A14_D27 C(1) 27 diena
A14_D28 C(1) 28 diena
A14_D29 C(1) 29 diena
A14_D30 C(1) 30 diena
A14_D31 C(1) 31 diena
A14_USERIS C(12) Kas koregavo
A14_R_DATE T(8) Kada koregavo

A15_TBKV - Kalendoriaus valandų aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
A15_KODAS_LA C(12) Kalendorius
A15_DATE T(8) Data
A15_KODAS_LT C(12) Tabelio valandos
A15_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
A15_KODAS_LG C(12) Tabelio diena
A15_PAV C(60) Aprašymas
A15_FRAKCIJA N(4) Frakcija
A15_V00 N(14) Valandų skaičius už mėnesį
A15_V01 N(14) 01 dienos val.
A15_V02 N(14) 02 dienos val.
A15_V03 N(14) 03 dienos val.
A15_V04 N(14) 04 dienos val.
A15_V05 N(14) 05 dienos val.
A15_V06 N(14) 06 dienos val.
A15_V07 N(14) 07 dienos val.
A15_V08 N(14) 08 dienos val.
A15_V09 N(14) 09 dienos val.
A15_V10 N(14) 10 dienos val.
A15_V11 N(14) 11 dienos val.
A15_V12 N(14) 12 dienos val.
A15_V13 N(14) 13 dienos val.
A15_V14 N(14) 14 dienos val.
A15_V15 N(14) 15 dienos val.
A15_V16 N(14) 16 dienos val.
A15_V17 N(14) 17 dienos val.
A15_V18 N(14) 18 dienos val.
A15_V19 N(14) 14 dienos val.
A15_V20 N(14) 20 dienos val.
A15_V21 N(14) 21 dienos val.
A15_V22 N(14) 22 dienos val.
A15_V23 N(14) 23 dienos val.
A15_V24 N(14) 24 dienos val.
A15_V25 N(14) 25 dienos val.
A15_V26 N(14) 26 dienos val.
A15_V27 N(14) 27 dienos val.
A15_V28 N(14) 28 dienos val.
A15_V29 N(14) 29 dienos val.
A15_V30 N(14) 30 dienos val.
A15_V31 N(14) 31 dienos val.
A15_USERIS C(12) Kas koregavo
A15_R_DATE T(8) Kada koregavo
A15_VD N(14) Darbo dienos trukmė

A16_TBH - Tabelio hederis

Laukas Tipas Aprašymas
A16_KODAS_IS C(12) Padalinys
A16_DATE T(8) Data
A16_PAV C(60) Pavadinimas
A16_PERKELTA N(1) Požymis: 1-naujas;2-perkelta,3-koreguota
A16_USERIS C(12) Kas koregavo
A16_R_DATE T(8) Kada koregavo
A16_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

A17_TBD - Vedamo tabelio dienos

Laukas Tipas Aprašymas
A17_KODAS_IS C(12) Padalinys
A17_DATE T(8) Data
A17_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A17_KODAS_LA C(12) Kalendorius
A17_PAV C(60) Pavadinimas
A17_FRAKCIJA N(4) Frakcija
A17_VD N(14) Darbo dienos trukmė
A17_D01 C(1) 01 diena
A17_D02 C(1) 02 diena
A17_D03 C(1) 03 diena
A17_D04 C(1) 04 diena
A17_D05 C(1) 05 diena
A17_D06 C(1) 06 diena
A17_D07 C(1) 07 diena
A17_D08 C(1) 08 diena
A17_D09 C(1) 09 diena
A17_D10 C(1) 10 diena
A17_D11 C(1) 11 diena
A17_D12 C(1) 12 diena
A17_D13 C(1) 13 diena
A17_D14 C(1) 14 diena
A17_D15 C(1) 15 diena
A17_D16 C(1) 16 diena
A17_D17 C(1) 17 diena
A17_D18 C(1) 18 diena
A17_D19 C(1) 19 diena
A17_D20 C(1) 20 diena
A17_D21 C(1) 21 diena
A17_D22 C(1) 22 diena
A17_D23 C(1) 23 diena
A17_D24 C(1) 24 diena
A17_D25 C(1) 25 diena
A17_D26 C(1) 26 diena
A17_D27 C(1) 27 diena
A17_D28 C(1) 28 diena
A17_D29 C(1) 29 diena
A17_D30 C(1) 30 diena
A17_D31 C(1) 31 diena
A17_USERIS C(12) Kas koregavo
A17_R_DATE T(8) Kada koregavo
A17_PERKELTA N(1) Perkelta

A18_TBV - Vedamos tabelio valandos

Laukas Tipas Aprašymas
A18_KODAS_IS C(12) Padalinys
A18_DATE T(8) Data
A18_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A18_KODAS_LT C(12) Tabelio valandos
A18_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
A18_KODAS_LG C(12) Tabelio diena
A18_KODAS_LA C(12) Kalendorius
A18_FRAKCIJA N(4) Frakcija
A18_PAV C(60) Pavadinimas
A18_V00 N(14) Valandų skaičius už mėnesį
A18_V01 N(14) 01 dienos val.
A18_V02 N(14) 02 dienos val.
A18_V03 N(14) 03 dienos val.
A18_V04 N(14) 04 dienos val.
A18_V05 N(14) 05 dienos val.
A18_V06 N(14) 06 dienos val.
A18_V07 N(14) 07 dienos val.
A18_V08 N(14) 08 dienos val.
A18_V09 N(14) 09 dienos val.
A18_V10 N(14) 10 dienos val.
A18_V11 N(14) 11 dienos val.
A18_V12 N(14) 12 dienos val.
A18_V13 N(14) 13 dienos val.
A18_V14 N(14) 14 dienos val.
A18_V15 N(14) 15 dienos val.
A18_V16 N(14) 16 dienos val.
A18_V17 N(14) 17 dienos val.
A18_V18 N(14) 18 dienos val.
A18_V19 N(14) 19 dienos val.
A18_V20 N(14) 20 dienos val.
A18_V21 N(14) 21 dienos val.
A18_V22 N(14) 22 dienos val.
A18_V23 N(14) 23 dienos val.
A18_V24 N(14) 24 dienos val.
A18_V25 N(14) 25 dienos val.
A18_V26 N(14) 26 dienos val.
A18_V27 N(14) 27 dienos val.
A18_V28 N(14) 28 dienos val.
A18_V29 N(14) 29 dienos val.
A18_V30 N(14) 30 dienos val.
A18_V31 N(14) 31 dienos val.
A18_USERIS C(12) Kas koregavo
A18_R_DATE T(8) Kada koregavo
A18_VD N(14) Darbo dienos trukmė

A19_OPS - Algų operacijų skaitliukai

Laukas Tipas Aprašymas
A19_KODAS_LO C(12) Operacijos Nr.
A19_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A19_DATE T(8) Data
A19_PERKELTA_P N(1) Priskaitymų požymis: 1-naujas;2-perkelta;3-koreguota
A19_R_DATE_P T(8) Priskaitymo požymio keitimo data
A19_PERKELTA_A N(1) Atskaitymų požymis: 1-naujas;2-perkelta;3-koreguota
A19_R_DATE_A T(8) Atskaitymo požymio keitimo data
A19_PERKELTA_S N(1) Sodros požymis: 1-naujas;2-perkelta;3-koreguota
A19_R_DATE_S T(8) Sodros požymio keitimo data

A20_PA - Paskaičiuoti priskaitymai/atskaitymai

Laukas Tipas Aprašymas
A20_KODAS_LO C(12) Operacijos Nr.
A20_EIL_NR N(6) Eilutės numeris (unikalumui)
A20_PAV C(60) Aprašymas
A20_KODAS_BS C(12) Darbas
A20_TIPAS N(1) Tipas: 1-priskaitymas,2-atskaitymas
A20_KODAS_LP C(12) Priskaitymo/Atskaitymo kodas
A20_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
A20_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A20_KODAS_IS C(12) Padalinys
A20_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
A20_DATE_SP T(8) Data kuriame
A20_DATE_KR T(8) Data už kurį
A20_MODUL C(2) Analitinis modulis
A20_MODUL_NR C(12) Analitinio modulio Operacijas Nr.
A20_SUMA N(12,2) Suma
A20_LAIKAS N(12,2) Dienos
A20_VIDUR N(12,2) Vidurkis
A20_PERKELTA N(1) Požymis: 1-naujas,2-perkelta
A20_R_DATE T(8) Kada koregavo
A20_USERIS C(12) Kas koregavo

A21_SODR - Paskaičiuota sodra

Laukas Tipas Aprašymas
A21_KODAS_LO C(12) Operacijos Nr.
A21_EIL_NR N(6) Eilutės numeris (unikalumui)
A21_PAV C(60) Aprašymas
A21_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A21_KODAS_IS C(12) Padalinys
A21_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
A21_DATE_SP T(8) Data kuriame
A21_DATE_KR T(8) Data už kurį
A21_SUMA_VV N(12,2) Visa apmokestinama suma
A21_SUMA_AP N(12,2) Apmokestinama suma
A21_PROC01 N(6,2) Procentas 01
A21_SUMA01 N(12,2) Suma 01
A21_PROC03 N(6,2) Procentas 03
A21_SUMA03 N(12,2) Suma 03
A21_PROC27 N(6,2) Procentas 27
A21_SUMA27 N(12,2) Suma 27
A21_PERKELTA N(1) Požymis:1-naujas,2-perkelta
A21_USERIS C(12) Kas koregavo
A21_R_DATE T(8) Kada koregavo

A22_MOKH - Algos išmokėjimų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
A22_KODAS_LM C(12) Operacijos Nr.
A22_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
A22_DATE T(8) Data
A22_PAV C(60) Pavadinimas
A22_KODAS_SS C(12) Sąskaita
A22_KODAS_WS C(12) Banko kodas
A22_TIPAS N(1) Tipas:1-išmokėjimas,2-avansas
A22_SUMA N(12,2) Suma
A22_PERKELTA N(1) Požymis:1-naujas,2-perkeltas,3-koreguotas
A22_USERIS C(12) Kas koregavo
A22_R_DATE T(8) Kada koregavo
A22_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
A22_DOK_DATE T(8) Dokumento data

A23_MOKD - Algos išmokėjimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
A23_KODAS_LM C(12) Operacijos nr.
A23_EIL_NR N(6) Eilutės numeris (unikalumui)
A23_PAV C(60) Pavadinimas
A23_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A23_KODAS_IS C(12) Padalinys
A23_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
A23_DATE_SP T(8) Data kuriame
A23_DATE_KR T(8) Data už kurį
A23_SUMA N(12,2) Suma
A23_PERKELTA N(1) Požymis:1-naujas,2-perkelta
A23_USERIS C(12) Kas koregavo
A23_R_DATE T(8) Kada koregavo
A23_SUMA_21 N(12,2) Pajamų mokesčio suma
A23_SUMA_22 N(12,2) Rezervas2
A23_REZERVAS C(40) Rezervas
A23_KODAS_WS C(12) Gavėjo bankas

A24_LIH - Algos dokumentų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
A24_KODAS_LI C(12) Operacijos Nr.
A24_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A24_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
A24_DATE T(8) Data
A24_DATE_PB T(8) Pabaigos data
A24_TIPAS N(2) Tipas:1-atostoginiai,2-ligonlapiai (iš įmonės),3-ligonlapiai (iš sodros),4-kiti vidurkiai
A24_PAV C(60) Pavadinimas
A24_VID_TIP N(1) Vidurkio tipas:1-darbo dienos,2-darbo valandos,3-kalend.dienos,4-kalend.valandos
A24_TB_KOR N(1) Koreguoti tabelį:0-ne;1-taip
A24_KODAS_LG C(12) Tabelio diena kuria koreguojamas tabelis
A24_PASTABOS M(4) Pastabos
A24_SUMAM N(12,2) Metinė premija
A24_VIDUR N(12,2) Bendras vidurkis
A24_LIG_TIP_POZ N(1) Ligos tipo požymis
A24_LIG_TIP N(1) Ligos tipas:1-ligos,2-nėštumo,3-vaiko priež.
A24_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas1
A24_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas2
A24_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas3
A24_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas4
A24_EIL1 C(50) Eilutė1
A24_EIL2 C(50) Eilutė2
A24_EIL3 C(50) Eilutė3
A24_EIL4 C(50) Eilutė4
A24_EIL5 C(50) Eilutė5
A24_NUM1 N(12,2) Skaičius1
A24_NUM2 N(12,2) Skaičius2
A24_NUM3 N(12,2) Skaičius3
A24_NUM4 N(12,2) Skaičius4
A24_NUM5 N(12,2) Skaičius5
A24_PERKELTA N(1) Požymis:1-naujas,2-perkeltas,3-koreguota
A24_USERIS C(12) Kas koregavo
A24_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
A24_R_DATE T(8) Kada koregavo
A24_WDOK G(4) Word - dokumentas
A24_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
A24_DOK_DATE T(8) Dokumento data
A24_KODAS_GS C(12) Grupė
A24_BUSENA N(3) Būsena

A25_LID - Algos dokumentų detalūs vidurkiai

Laukas Tipas Aprašymas
A25_KODAS_LI C(12) Operacijos Nr.
A25_EIL_NR N(6) Eilutės numeris(unikalumui)
A25_PAV C(60) Aprašymas
A25_DATE T(8) Data
A25_DDIEN N(9,2) Darbo dienos
A25_DVAL N(9,2) Darbo valandos(dešimtainis)
A25_KDIEN N(9,2) Kalendorinės dienos
A25_KVAL N(9,2) Kalendorinės valandos(dešimtainis)
A25_SUMA N(12,2) Priskaitymų suma
A25_SUMAK N(12,2) Ketvirtinė premija
A25_VIDUR N(12,2) Vidurkis
A25_USERIS C(12) Kas koregavo
A25_R_DATE T(8) Kada koregavo

A26_ETAT - Pareigų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
A26_KODAS_LE C(12) Kodas
A26_PAV C(60) Pavadinimas
A26_SK_ETAT N(6) Etatų skaičius
A26_PASTABOS C(60) Pastabos
A26_USERIS C(12) Kas koregavo
A26_R_DATE T(8) Kada koregavo
A26_POZ_DATE N(1) Terminuota: 0-ne ,1-taip
A26_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A26_END_DATE T(8) Pabaigos data

A28_PAMH - Pamainų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
A28_KODAS_PE C(12) Pamainos kodas
A28_PAV C(40) Pavadinimas
A28_PASTABOS C(60) Pastabos
A28_POZ_DATE N(1) Terminuota
A28_BEG_DATE T(8) Pradžios data
A28_END_DATE T(8) Pabaigos data
A28_USERIS C(12) Kas koregavo
A28_R_DATE T(8) Kada koregavo
A28_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
A28_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

A29_PAMD - Pamainų darbo vietos

Laukas Tipas Aprašymas
A29_KODAS_PE C(12) Pamainos kodas
A29_KODAS_P0 C(12) Darbo vietos kodas
A29_KODAS_TB C(12) Tabelinis numeris
A29_PAV C(40) Pavadinimas
A29_PAV2 C(40) Aprašymas
A29_PASTABOS C(60) Pastabos
A29_USERIS C(12) Kas koregavo
A29_R_DATE T(8) Kada koregavo
A29_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

A30_FAH - Algos formos

Laukas Tipas Aprašymas
A30_KODAS_FA C(12) Operacijos Nr.
A30_PAV C(60) Aprašymas
A30_OP_DATA T(8) Operacijos data
A30_TIPAS N(2) Tipas
A30_L1 N(4) Laukas 1
A30_L2 N(1) Laukas 2
A30_L3 C(11) Laukas 3
A30_L4 C(50) Laukas 4
A30_L5 C(50) Laukas 5
A30_L6 C(30) Laukas 6
A30_L7 C(10) Laukas 7
A30_L8 C(10) Laukas 8
A30_L10 N(1) Laukas 10
A30_L20 N(13,2) Laukas 20
A30_L21 N(6) Laukas 20
A30_L25 C(11) Laukas 25
A30_L26 C(11) Laukas 26
A30_R1 C(40) Rezervas 1
A30_R2 C(40) Rezervas 2
A30_R3 C(40) Rezervas 3
A30_R4 C(40) Rezervas 4
A30_R5 C(40) Rezervas 5
A30_PASTABOS M(4) Pastabos
A30_PERKELTA N(1) Perkelta
A30_USERIS C(12) Kas koregavo
A30_R_DATE T(8) Kada koregavo
A30_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

A31_FAD - Algos formos detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
A31_KODAS_FA C(12) Operacijos Nr.
A31_EIL_NR N(6) Eilutės Nr. (unikalumui)
A31_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
A31_L27 N(6) Laukas 27
A31_L28 C(2) Laukas 28
A31_L29 C(45) Laukas 29
A31_L29_1 N(1) Laukas 29-1
A31_L30 C(25) Laukas 30
A31_L31 C(2) Laukas 31
A31_L32 C(3) Laukas 32
A31_L33 N(12,2) Laukas 33
A31_L34 N(12,2) Laukas 34
A31_L35 N(12,2) Laukas 35
A31_L36 N(12,2) Laukas 36
A31_L37 N(12,2) Laukas 37
A31_L38 N(12,2) Laukas 38
A31_L39 N(12,2) Laukas 39
A31_L39_1 N(1) Laukas 39-1
A31_L40 N(12,2) Laukas 40
A31_L40_1 N(1) Laukas 40-1
A31_L46 T(8) Laukas 46
A31_L47 N(12,2) Laukas 47
A31_R1 C(40) Rerzervas 1
A31_R2 C(40) Rerzervas 2
A31_R3 C(40) Rerzervas 3
A31_PERKELTA N(1) Perkelta
A31_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
A31_USERIS C(12) Kas koregavo
A31_R_DATE T(8) Kada koregavo
A31_L31_G C(2) Savivaldybės kodas pagal gyv. vietą
A31_R4 C(20) Rezervas 4
A31_R5 C(20) Rezervas 5