Darbas su sistema

Informacijos sinchronizavimas

Informacijos sinchronizavimui paleidžiamas Raso_export.exe su atitinkamais parametrais. Tai gali būti atliekama paleidžiant .bat failą paleidimas.bat.

Atsidaro langas, kuriame užpildoma informacija:

raso_9

Pilnos sinchronizacijos startavimo laikas - įrašomas laikas, kada turi būti atliekama pilna sinchronizacija.

Vykdyti duomenų koregavimus - uždedamas požymis "v", jeigu dienos bėgyje bus norima RIV_GAMA programoje atsiradusius pakeitimus užsiųsti į Raso Retail kasas. Tai būtų pakeitimai, nesusiję su kainomis: pavadinimo pakoregavimas, nauja prekė, nauja grupė ir pan. Kainų priskyrimai naujoms prekėms ir kainų pakeitimai siunčiami per kasų operacijas.
Jei tokio poreikio nėra, požymis "Vykdyti duomenų koregavimus" nededamas. Visi šie pasikeitimai nusisiųs pilnos sinchronizacijos metu.

Pradžia, Pabaiga, Periodiškumas - jei bus vykdomas duomenų koregavimas, tada nustatoma kokiame paros intervale jis bus atliekamas ir kokiu dažnumu (kas kiek minučių).

Perkainavimo siuntimo metu bus atnaujinama visa su perkainavimo operacijoje esančiomis prekėmis susijusi informacija.
Vykdant periodinį duomenų atnaujinimą, informacija (išskyrus kainas) bus atnaujinama nepriklausomai nuo perkainavimų.
Atnaujinant atsižvelgiama į paskutinio koregavimo datą R_DATA.

Langas minimizuojamas ir paliekamas. Tam, kad nustatymai išsisaugotų sekančiam kartui, minimizuojant langą kursorių reikėtų nustatyti ant lauko "Periodiškumas".

Sinchronizavimas pardavimo kainų nekeičia ir nenusiunčia.

Perkainavimas. Prekių informacijos nusiuntimas

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Įvedama ir perkeliama perkainavimo operacija.

raso_1

Jeigu dirbama su kasomis skirtinguose padaliniuose, tai perkainavimo operacijos formuojamos kiekvienam padaliniui atskirai.

Kaip kopijuoti perkainavimo operacijas aprašyta Vieno padalinio pardavimo kainų priskyrimas kitiems padaliniams

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Perkėlus perkainavimo operaciją, susiformuoja siuntimo į kasas operacija:

raso_2

raso_4

Siuntimui paspaudžiamas mygtukas "Siuntimas"

raso_5

Į Raso Retail kasą bus nusiųsta visa su prekėmis, esančiomis perkainavimo operacijos skirtuke "Pardavimo kaina", susijusi informacija: padalinio kainos, kainynų kainos, akcijos, grupės.

Siuntimo į kasas operaciją galima susivesti tiesiogiai kasų operacijų sąraše, nurodant Bar kodų intervalą (nuo...iki).

Sukuriama ir išsaugoma nauja operacija, kurioje nurodomos prekės, kurių kainos ir kita informacija turėtų būti nusiunčiama į RASO RETAIL sistemą:

raso_8

Siuntimui paspaudžiamas mygtukas "Siuntimas".

Apie į kasas siunčiamą informaciją aprašyta čia .

Prekių Z ataskaita. Pardavimo operacijos

Servisas -> Kasos -> Kasų operacijos

Sukuriama nauja operacija:

raso_6

Lauko "Operacijos tipas" reikšmė apsirenkama Z ataskaita Prekių.

Spaudžiamas mygtukas "Siuntimas po Z".

raso_7

Įvykdžius siuntimą po Z susiformuoja pardavimo operacijos.

Apie iš kasų gaunamą informaciją aprašyta čia .