Automobiliai

Servisas -> Kortelės -> Automobiliai

Kelionės lapų vedimui reikalingas automobilių sąrašas. Automobilių sąraše aprašomi visi programoje naudojami automobiliai - tiek įmonės, tiek kitų fizinių ar juridinių asmenų.

Automobiliui būtinai turi būti priskirtas resursas, kuris atitinka kuro baką. Resursas aprašomas padalinių sąraše.

Automobiliui gali būti priskirtas vairuotojas -jis parenkamas iš menedžerių sąrašo.

Automobilių kuro koregavimas

Kiekvienam automobiliui aprašomas kuras, kokį jis naudoja (parenkamas iš prekių sąrašo), jo normos ir buhalterinės sąskaitos, į kurias bus nurašoma sunaudoto kuro savikaina.

Kuro norma, priklausomai nuo automobilio paskirties, gali būti įvedama skirtingai:

kuro norma 100 km - automobiliams, kuriems kuro sunaudojimas skaičiuojamas nuo pravažiuoto atstumo,

kuro norma 1 valandai - automobiliams, kuriems kuro sunaudojimas skaičiuojamas nuo laiko,

priedas už 100 t/km - automobiliams, kuriems skaičiuojams papildomas kuro kiekis, priklausomai nuo pervežamo krovinio,

pap.kuras - papildomas kuras, kuris skiriamas automobiliams, nepriklausomai nuo jų veiklos.

Vasaros periodas aprašomas parametrų sąraše - parametras „Vasaros periodas“ (SS_VASARA).

Nurodomos dvi "Kuro sunaudojimo sąskaitos" - viena jų skirta normatyvinio kuro nurašymui, kita - virš normos sunaudoto kuro nurašymui.

Automobiliui gali būti aprašytos kelios kuro rūšys.