Siuntimo funkcijos

Funkcija Aprašymas
EDI_EMAIL() Laiškų siuntimas naudojant WEB eksporto mechanizmą
EDI_EMAIL_NEW() Laiško teksto personalizavimas
F_MAIL() Siuntimas elektroniniu paštu
F_MAIL_CDO() Siuntimas elektroniniu paštu tiesiogiai per pašto serverį, naudojant CDO bibliotekas
F_MAIL_CHILKAT() Siuntimas elektroniniu paštu tiesiogiai per pašto serverį, naudojant CHILKAT bibliotekas (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
F_MAIL_MAPI() Siuntimas elektroniniu paštu naudojant MS MAPI
F_MAIL_OUTLOOK() Siuntimas elektroniniu paštu naudojant MS Office paketo programą „Outlook“
F_MAIL_WINSOCK() Siuntimas elektroniniu paštu tiesiogiai per pašto serverį, naudojant WinSock bibliotekas
F_SMS() SMS siuntimas

PASTABA. Kartais, siuntimui naudojant Outlook programą, po kiekvieno laiško atsiranda pranešimas "A program is trying to send an email message on your behalf." , ir kiekvieną kartą reikia paspausti "Allow".
Problema išsisprendžia ir užklausimas dingsta, pakeitus Outlook nustatymus.

  1. Paleidžiamas Outlook ("Run as administrator")
  2. Paspaudžiamas "FILE"
  3. Paspaudžiamas "Options"
  4. Paspaudžiamas "Trust Center".
  5. Paspaudžiamas "Trust Center Settings "

out3

  1. Paspaudžiamas "Programmatic Access".
  2. Pasirenkamas nustatymas "Never warm me about suspicious activity"

out4

  1. Paspaudžiama OK, ir dar kartą OK.