PAS valdymas delninuke

Darbo pradžia

Delninuke PAS paleidžiamas: https://manorivile.lt/pas/

Apribojimai

Vienu metu tuo pačiu prisijungimu gali dirbti tik vienas vartotojas.

Vartotojas gali dirbti tik su viena įmone.

Prisijungus į sistemą, atsiranda pasirinkimo meniu:

 1. PARDAVIMAI
 2. PIRKIMO GRĄŽINIMAS
 3. VIDINIAI
 4. KAUPIKLIO OPERACIJOS

Operacija iškviečiama spustelėjus reikiamą operaciją arba nuspaudus reikiamo skaičiuko klavišą.

Matomi mygtukai

 • Sąrašas – informacija apie atrenkamų dokumentų sąrašą. Atrenkami dokumentai – tai dokumentai, kuriems RIV_GAMA programoje priskirtas pirmas logistikos kodas "PAS_PRADZIA" arba "PAS_RENKAMA". Jau renkami dokumentai (kai logistikos kodo reikšmė "PAS_RENKAMA" ) sąraše paryškinti geltona spalva, arba spalva, kuri nurodyta parametre "SVS_COLOR" . Atrinkimui reikalingą dokumentą galima nuskenuoti arba pasirinkti iš sąrašo.

 • Atrinkti, Koreguoti - pasirinktam (nuskenuotam) dokumentui pradedamas atrinkimo procesas.

 • Info – informacija apie nuskenuotą operaciją.

 • Sutikrinti – sandėlio operacijos rezultatų palyginimas su buhalterine operacija.

 • AUTO REŽIMAS (OFF/ON) - greitas skenavimas. Kai režimas įjungtas, nereikia atskirai įvedinėti kiekio (tik per barkodo šabloną) bei spausti mygtuko OK.

 • Naujas – sukuriama nauja operacija. Mygtukas yra tik pasirinkus "Kaupiklio operacijos".

 • Užbaigti – nuskenuotos operacijos užbaigimo patvirtinimas. Prieš užbaigiant operaciją, atliekamas sutikrinimo testas, ir, jei pastebėtos klaidos, apie tai informuojama. Korektiškai užbaigtai operacijai priskiriamas logistikos kodas "PAS_BAIGTA".

Jeigu užbaigiant operaciją yra klaidų, sistema parodo neatitikimus ir užklausia apie tolesnius veiksmus.

 • Taip (ištaisant klaidas) – pakoreguojama buhalterinė operacija: kiekiai joje prilyginami atrinktiems kiekiams. Jai priskiriamas logistikos kodas "PAS_BAIGTA".
 • Taip (su klaidomis) – operacija užbaigiama paliekant neatitikimus. Jai priskiriamas logistikos kodas "PAS_BAIGTA_K".
 • "NE" – operacija lieka neužbaigta, logistikos kodas – "PAS_RENKAMA".

Detalus PAS operacijos koregavimo langas

Į bar kodo lauką galima skenuoti/vesti tokias šablonines eilutes:

 • kiekis@barkodas
 • kiekis*barkodas
 • kiekis@barkodas:objektas:serija.

Jeigu yra išjungtas "AUTO REŽIMAS", tuomet kiekis ir kitos reikšmės gali būti vedamos tam skirtuose formos laukuose.

Po "ENTER“ paspaudimo informacija apie prekę užrašoma ekrano apačioje po nuoroda "Atrinkti".

Visą nuskenuotą prekių sąrašą galima peržiūrėti paspaudus ant nuorodos "Atrinkti".

Kai reikia atrinkti prekes pagal sąrašą, gelsvame lauke rodomas sąrašas po vieną prekę, kurią reikia nuskenuoti. Rodyklių pagalba galima peršokti į kitą prekę. Skenuojant kitą prekę nei matosi ekrane, sistema automatiškai peršoka į ją.