Parametrai

Parametrai – tai tam tikri nustatymai, kuriems suteikiama konkreti reikšmė arba funkcija programoje. Jie gali būti informacinio pobūdžio, administruojantys sistemos darbą, naudojami informacijos filtravimui ar automatiniam tam tikrų reikšmių priskyrimui.

Informacinio tipo parametrai. Juose aprašoma informacija naudojama ataskaitų spausdinime, pvz. :

 • įmonės pavadinimas,
 • įmonės adresas1,
 • įmonės adresas2,
 • įmonės telefonai, faksai,
 • įmonės registracinis ir PVM numeris,
 • įmonės kodas iš klientų sąrašo ir kt.

Parametrai, administruojantys sistemos darbą. Nuo jų reikšmių priklauso galimybės, kurios suteikiamos vartotojui atitinkamose sistemos vietose, pvz.:

 • darbo periodas,
 • perkeltų dokumentų koregavimas,
 • dokumentų numerių unikalumas ir kt.

Parametrai, kurie atfiltruoja sąrašus, su kuriais vartotojas gali dirbti. Jie įgalina padaryti nematomomis tam tikras korteles, kurios jau yra nebenaudojamos arba kurių vartotojas neturi matyti. Arba priešingai - suformuoti tik tokių kortelių sąrašą, su kuriomis vartotojui leidžiama dirbti. Pvz.:

 • prekių filtras,
 • padalinių filtras,
 • sąskaitų filtras ir kt.

Parametrai, kurių reikšmės aprašomos pagal nutylėjimą. Jie pagreitina vartotojų darbą, nes vedant tam tikras operacijas šių laukų reikšmės pagal nutylėjimą užpildomos parametruose aprašytomis reikšmėmis, pvz.:

 • padalinio kodas pagal nutylėjimą,
 • objekto kodas pagal nutylėjimą,
 • pardavimo centro kodas pagal nutylėjimą,
 • serijos reikšmė pagal nutylėjimą,
 • sąskaita pagal nutylėjimą ir kt.

Parametrų galiojimas priklauso nuo prie parametro reikšmių nurodyto vartotojo (vartotojų grupės) ir modulio. Iš viso gaunasi keturi variantai (lygiai) :

 • nurodytas vartotojas ir nurodytas modulis,
 • nurodytas vartotojas, o modulis Bendras,
 • vartotojai visi ir nurodytas modulis,
 • vartotojai visi ir modulis Bendras.

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras” – visuose moduliuose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.