Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai

Mokėjimai

Servisas ->Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Mokėjimų operacijose vedami dviejų tipų dokumentai: atsiskaitymo operacijos ir mokėjimai. Dokumentai (įplaukos bei išmokos) gali būti vedami tiesiogiai arba importuojami iš banko.

Atsiskaitymo operacijos suformuoja įplaukų arba išmokų operacijas.

Mokėjimai suformuoja Didžiosios knygos operacijas žurnale SS_MOKEJIMAI ir klientų detalias skolas (jeigu rūšis "Dokumentai").
Iš mokėjimo operacijų galima formuoti atsiskaitymo dokumentus - pavedimus, reikalavimus, pajamų ar išlaidų orderius.

Galima apsirašyti parametrą, kuris automatiškai priskirtų dokumento tipą.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Aprašomas parametras "Dokumento tipas pagal nutylėjimą" (SS_DOK_TIPAS) .

sud_06

Parametro reikšmė gali būti parenkama pagal vartotojus ir modulius:

  • reikšmė 1.0000 - mokėjimuose pagal nutylėjimą siūlomas dokumento tipas "Atsiskaitymo operacija"';
  • reikšmė 2.0000 - mokėjimuose pagal nutylėjimą siūlomas dokumento tipas "Mokėjimas" .

Mokėjimų operacijas importuojant iš bankų suformuotų XML failų, dokumentų tipas automatiškai parenkamas pagal parametre nustatytas reikšmes.

Automatiniai skolų sudengimai

Automatinė skolų sudengimų sistema sudengia klientų skolas perkeliant mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijas.

Tam, kad mokėjimo, pirkimo, pardavimo operacijose būtų galima vykdyti automatinį skolų sudengimą, reikalinga :

  • klientų sąskaitų ryšio lentelėje nurodyti sudengimo sąskaitą,
  • kliento kortelėje užpildyti lauką "Automatinis skolų sudengimas".

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

Susirandamas Pirkėjų/ Tiekėjų sąskaitų ryšys.

Skirtuke "Kitos" esančiame lauke "Skolų sudengimas" įvedama tarpinė skolų sudengimo sąskaita.

sud_01

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Kliento kortelėje užpildomas laukas "Automatinis skolų sudengimas".

sud_05

Galimos reikšmės:

  • "Nenaudoti" - automatinis skolų sudengimas nevykdomas (reikšmė pagal nutylėjimą);
  • "Parinkti dokumentai" - vykdomas automatinis skolų sudengimas, sudengiami vartotojo nurodyti dokumentai;
  • "Visi dokumentai" - sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą, į nurodytus dokumentus neatsižvelgiama.

Sudengimas vykdomas automatiškai, perkeliant mokėjimų, pirkimų ir pardavimų operacijas.

Naudojant automatinį skolų sudengimą, mokėjimo, pirkimo ir pardavimo operacijose galima pamatyti šių dokumentų sudengimo istoriją.

Naudojant automatinį skolų sudengimą, labai svarbu, kad dokumentų numeriai būtų unikalūs.