Apmokėjimas už prastovas paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną

Pateiksime kaip skaičiuoti priskaitymus už prastovas, kai LR Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną, ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.

Skaičiavimas už prastovas, kai darbuotojas prastovoje buvo pilną darbo dieną

Servisas ->Alga ->Dienos

Apsirašomas naujas dienų žymėjimas W - Prastova (dėl karantino)

prast01

Servisas ->Alga ->Valandos

Apsirašomas naujas valandų žymėjimas 410 - Prastovos (dėl karantino) .
"Sutartinis žymėjimas" - PK
"Diena" - W

prast05

Servisas ->Alga ->Kintamieji

Aprašomas naujas žmogaus kintamasis padalinyje 150 - "Už prastovas "

prast06

Šis kintamasis reikalingas, kai prastovų metu daliai ar visiems darbuotojams bus skaičiuojamas užmokestis už prastovas, didesnis nei minimali mėnesinė alga.
Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu bus skaičiuojamas minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis už prastovas, šis kintamasis nereikalingas.

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Aprašomas naujas priskaitymas 150 - Už prastovas:

prast07

Priskaitymo už prastovas formulė, kai atlyginimas skaičiuojamas pagal valandas :

IIF(FZMS(150)>0,FZMS(150),FSYS(2))/FKLV(1)*FTBV(410)

Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu skaičiuojamas minimalios algos dydžio užmokestis už prastovas, tai priskaitymo formulė :

FSYS(2)/FKLV(1)*FTBV(410)

Laiko formulė :

laik_v(FTBV(410))

Priskaitymo už prastovas formulė kai atlyginimas skaičiuojamas pagal dienas :

Jeigu atlyginimas skaičiuojamas ne pagal valandas, o pagal dienas, tai ir apmokėjimas už prastovas turėtų būti skaičiuojamas pagal dienas. Tada formulės būtų:

IIF(FZMS(150)>0,FZMS(150),FSYS(2))/FKLD('D')*FTBD('W')

Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu skaičiuojamas minimalios algos dydžio užmokestis už prastovas, tai priskaitymo formulė :

FSYS(2)/FKLD('D')*FTBD('W')

Laiko formulė :

FTBD('W')

Priskaitymo aprašyme uždedamas požymis "v"- skaičiuoti sodrą.
Standartiškai, paspaudus mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo šio priskaitymo.

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams priskiriamas priskaitymas už prastovas:

prast08

Jeigu priskaitymas už prastovas skaičiuojamas visiems arba didesnei daliai darbuotojų, tai jį galima priskirti pasinaudojus mygtuku " Algos servisas"

prast09

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams aprašomos žmogaus kintamojo padalinyje 150 - "Už prastovas" reikšmės.

Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu skaičiuojamas minimalios algos dydžio užmokestis už prastovas, tai šių reikšmių visai aprašinėti nereikia.
Priešingu atveju - reikia aprašyti tik tiems, kuriems užmokestis už prastovas bus skaičiuojamas didesnis nei minimali alga.

KIntamajam nepriskyrus jokios reikšmės, užmokestis už prastovas bus skaičiuojamas nuo minimalios algos.

prast10

Servisas ->Alga -> Tabelis

Tabelyje vedamas dirbtas ir prastovų laikas:

prast11

Skaičiavimas už prastovas, kai darbuotojas dalį dienos dirbo, o dalį buvo prastovoje

Jeigu dalį darbo dienos darbuotojas dirbo, o dalis bus apmokama kaip prastovos, tai tabelyje tokia diena žymima raide D.

Servisas ->Alga ->Valandos

Aprašomas naujas valandų žymėjimas 409 - Prastovos (dėl karantino) darbo valandose .
"Sutartinis žymėjimas" - PN
"Diena" - D

prast12

Servisas ->Alga ->Kintamieji

Aprašomas naujas žmogaus kintamasis padalinyje 150 - "Už prastovas "

prast06

Šis kintamasis reikalingas, kai prastovų metu daliai ar visiems darbuotojams bus skaičiuojamas užmokestis už prastovas, didesnis nei minimali mėnesinė alga.
Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu bus skaičiuojamas minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis už prastovas, šis kintamasis nereikalingas.

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Aprašomas naujas priskaitymas 150 - Už prastovas:

prast13

Priskaitymo formulė šiuo atveju būtų :

IIF(FZMS(150)>0,FZMS(150),FSYS(2))/FKLV(1)*FTBV(409)

Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu skaičiuojamas minimalios algos dydžio užmokestis už prastovas, tai priskaitymo formulė :

FSYS(2)/FKLV(1)*FTBV(409)

Laiko formulė :

laik_v(FTBV(409))

Priskaitymo aprašyme uždedamas požymis "v"- skaičiuoti sodrą.
Standartiškai, paspaudus mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo šio priskaitymo.

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams priskiriamas priskaitymas už prastovas:

prast08

Jeigu priskaitymas už prastovas skaičiuojamas visiems arba didesnei daliai darbuotojų, tai jį galima priskirti pasinaudojus mygtuku " Algos servisas"

prast09

Servisas ->Alga ->Darbuotojai

Darbuotojams aprašomos žmogaus kintamojo padalinyje 150 - "Už prastovas" reikšmės.

Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu skaičiuojamas minimalios algos dydžio užmokestis už prastovas, tai šių reikšmių visai aprašinėti nereikia.
Priešingu atveju - reikia aprašyti tik tiems, kuriems užmokestis už prastovas bus skaičiuojamas didesnis nei minimali alga.

KIntamajam nepriskyrus jokios reikšmės, užmokestis už prastovas bus skaičiuojamas nuo minimalios algos.

prast10

Servisas ->Alga -> Tabelis

Tabelyje vedamas dirbtas ir prastovų laikas. Prastovos šiuo atveju atskiro dienų žymėjimo neturi. Kadangi dalis laiko buvo dirbta, o dalis - prastovos, tai diena žymima raide "D", tik joje vedamos dvi valandų eilutės: kiek valandų dirbta (kodas1) ir kiek būta prastovose (kodas 409).

prast14

Atkreipkite dėmesį į atlyginimo skaičiavimo formulę. Kai darbuotojas dalį dienos dirbo, o dalį buvo prastovoje, atlyginimas turėtų būti skaičiuojamas ne pagal dirbtas dienas, o pagal dirbtas valandas.

Gali būti abu aukščiau paminėti variantai, t.y., kai darbuotojas buvo prastovose ištisą dieną, o paskui - dalį dienos dirbo, dalį buvo prastovoje.
Tokiu atveju, priskaitymo už prastovas skaičiavimui naudojamas tas pats priskaitymo kodas 150, tik reikia pasikoreguoti formulę. Jo formulė - abiejų aukščiau aprašytų formulių suma:

IIF(FZMS(150)>0,FZMS(150),FSYS(2))/FKLV(1)*(FTBV(410)+FTBV(409))

Jeigu visiems darbuotojams prastovų metu skaičiuojamas minimalios algos dydžio užmokestis už prastovas, tai priskaitymo formulė :

FSYS(2)/FKLV(1)*(FTBV(410)+FTBV(409))

Laiko formulė :

laik_v(FTBV(410)+FTBV(409))

Iškilus klausimams ar esant sudėtingesniems skaičiavimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.