Darbas su sistema

Importas

Iš Telema(REST) gaunami dokumentai suimportuojami į Rivile GAMA programą. Importai galimi pirkimo ir pardavimo operacijų sąraše.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Importas vyksta su dešiniu pelės klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "Web importas".

telema_10

Jeigu importo metu gaunamos klaidos, jas galima pasižiūrėti operacijų viduje, paspaudus mygtuką "Pranešimas"

telema_12

Eksportas

Pardavimo ar pirkimo operacijose, kurios bus eksportuojamos, būtinai turi būti parinktas kliento alternatyvus adresas ir uždėtas požymis "WEB apsikeitimas"

telema_14

Jeigu kliento alternatyviam adresui yra uždėtas požymis "Pagal nutylėjimą", jo reikšmė įkrenta automatiškai.

Jei reikia kitokios reikšmės, ji pasirenkama iš alternatyvių adresų sąrašo: atsistojus ant lauko "Kodas", paspaudžiamas mygtukas "Alternatyvių adresų sąrašas":

telema_15

Eksportui paruoštos operacijos perkeliamos ir pažymimos "v". Tada su dešiniu pelės klavišu paspaudžiamas mygtukas "Eksportas" ir pasirenkamas "Web eksportas".

telema_11

Atsidaro langas "Eksporto šablonai". Pasirenkamas tinkamas eksporto šablonas .

Eksporto šablonas sukuriamas diegimo metu. Jeigu yra tik vienas šablonas, jis parenkamas automatiškai, tada eksporto šablonų langas visai neatsidaro.

Informacija išsiunčiama.

Operacijų sąraše stulpelyje "WE" matosi dokumento būsena:

  • N - neišsiųstas
  • E - eksportuotas
  • A - atsisakytas
  • P - patvirtintas.

Klientų web adresų ir GLN kodų aprašymas

Visiems klientams, su kuriais bus keičiamasi dokumentais per Telema(REST), priskiriami web adresai ir suvedami GLN kodai.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Surandamas klientas ir paspaudžiamas mygtukas "Koreguoti".

Kliento kortelės aprašyme paspaudžiamas skirtukas "Alternatyvūs adresai".

Pakoreguojami esantys arba suvedami nauji alternatyvūs adresai.

telema_5

"Serveris" - parenkama reikšmė "TELEMA(REST)"
"GLN kodas" - įvedamas kliento GLN kodas (gautas iš Telemos)
Uždedamas "v" - "Internetinis"
Paspaudžiamas mygtukas "Priskirti WEB adresą".

Atsidariusiame lange sukuriamas naujas įrašas, kuriame suvedama kliento informacija.

Lauke "GLN kodas" dar kartą įvedamas kliento GLN kodas. Jeigu klientas pageidauja, papildomai gali būti nurodomas "Centro GLN kodas".

telema_13

Pakeitimai išsaugomi, ir web adresas pasirenkamas. Užsipildo laukas "Internetinis".

telema_7

Viskas išsaugoma.

Jeigu klientas turi kelis skirtingus adresus su skirtingais GLN kodais, alternatyvių adresų sąraše analogiškai aprašomi visi jo adresai ir GLN kodai.