Naujos darbo vietos paruošimas

Naujos darbo vietos paruošimo pagrindiniai žingsniai:

  • aplinkos instaliavimas;
  • ODBC aprašymas;
  • Rivile GAMA programos paleidimas.

Aplinkos instaliavimas

Naujoje darbo vietoje, kurioje bus dirbama per tinklą, suinstaliuojama fox-inė aplinka. Tai atliekama paleidus RIV_AP9_V2.EXE, kuris yra pagrindiniame kompiuteryje, kuriame suinstaliuota Rivile GAMA programa.

Instaliuojant aplinką jokių nustatymų keisti nereikia. Nuosekliai, pagal atsidarančius langus, spaudžiami mygtukai "Next", "Install", "Finish".

24_network

ODBC aprašymas

ODBC aprašymo ieškokite čia

Rivile GAMA programos paleidimas

  • Darbo vietos kompiuterio C diske sukuriamas katalogas pavadinimu "tmp" (C:\tmp).
  • Į darbalaukį iškeliama RIV_GAMA.EXE ikonėlė.