Parametrų aprašymas

Darbui su SVS moduliu reikalingi tam tikri parametrų nustatymai. Parametrai aprašomi RIV_GAMA programoje.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Parametrai, aprašomi RIV_GAMA sistemoje

Parametras Aprašymas
SVS_KAUP Kaupiklio kodas, kuriam bus formuojamos kaupiklio operacijos.
SS_BAR_KODAI Turi būti nurodyta, kad dirbama su Bar kodais. Visoms prekėms, su kuriomis bus dirbama SVS, prekių kortelėse turi būti suvesti Bar kodai.
SVS_LS Atrinkimo būsenoms nurodyti naudojamas logistikos kodo laukas. Galimos reikšmės: 1,2,3,4. Pagal nutylėjimą reikšmė yra 1, t.y. naudojamas pirmas logistikos kodas.
SVS_REZIMAS Ar atrinkti alternatyvius barkodus? Loginis parametras, kuris leidžia dirbti su alternatyviais mato vnt. Jei uždėtas šis parametras, sistema leis skenuoti prekes kitu barkodu. Pvz.: prekė turi du mato vienetus: DEZE ir VNT. Į dėžę telpa 50 vienetų. Sandėlyje yra 1 dėžė. Dokumente ši prekės pozicija nurodyta kaip 50 VNT. Be parametro, sistema leistų skenuoti tik prekę, kurios mato vienetas VNT. Įjungus parametrą, sistema leis skanuoti dėžę ir pavers į 50 vnt. Pagal nutylėjimą reikšmė yra "Ne".
SVS_COLOR Aktyvaus laukelio spalva. Pagal nutylėjimą (GOLD) RGB: FFD700. Įvedant parametrą, reikia nurodyti RGB spalvos kodą.
SVS_FONT Šrifto dydis. Pagal nutylėjimą šrifto dydis 4. Mažiausias 1. Jis taikomas ilgam prekės pavadinimui, kai nebeužtenka vietos jo atvaizdavimui ekrane.
SS_SVS_KBAR Sveriamo barkodo maketas: požymis * kodo ilgis # svoris po kablelio. Pirmas simbolis visada turi būti 2. Pvz.: 22*4#3 Pirmi simboliai 22 reiškia sveriamo barkodo požymį. 4 - barkodo ilgis. 3 reiškia, kad svoris bus 3 skaičiai po kablelio. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, o 4 simbolius pridedant gale: 00000003333 .
SVS_OS SVS objekto ir serijos naudojimas. Pagal nutylėjimą objektai ir serijos nenaudojami.