POS

Nr. Pavadinimas Programuojama
1. FR0420 forma Ataskaitos