Testas žinių pasitikrinimui

1. Koks tipas turi būti priskirtas prekei, kuri gaminama surinkimo operacijose?
1 - Komplektuojama
2 - Išskaidoma
3 - Komplektuojama/išskaidoma
4 - Sudėtinė
  Atsakymas

1, 3

2. Kokio tipo operacijas galima vesti gamybos modulyje?
1 - Prekių pirkimą ir pardavimą
2 - Prekių grąžinimą
3 - Surinkimą ir išbarstymą
  Atsakymas

3

3. Kam turi būti lygus bendras visų išskaidomų dalių išeigos procentas?
1 - 0 proc.
2 - 100 proc.
3 - bet koks.
  Atsakymas

2

4. Kaip sužinoti nurašomų medžiagų, reikalingų gaminiui pagaminti, ir pagaminto gaminio savikainą?
1 - Perkelti gamybos operaciją ir paspausti mygtuką "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu
2 - Gamybos operacijoje paspausti mygtuką "Savikainos paskaičiavimas"
  Atsakymas

1

5. Ar galima gamybos operacijoje pakeisti komponentes?
1 - Ne, negalima, pakeitimus būtina daryti gaminio kortelėje
2 - Galima - pasikeis tik konkrečios operacijos kalkuliacija, o kortelė liks nepakitusi
3 - Jeigu komponentės trūksta, galima uždėti požymį "Ignoruoti trūkumą"
  Atsakymas

2, 3

6. Kaip paskaičiuojami išbarstymo operacijoje gaunamų prekių kiekiai ir savikaina?
1 - Viską suveda pats vartotojas, remdamasis savo paskaičiavimais
2 - Kiekiai nurodomi kalkuliacinėje kortelėje
3 - Kalkuliacinėje kortelėje kiekvienai prekei įvedamas išeigos procentas - pagal tai paskaičiuojama jai tenkanti savikainos dalis
  Atsakymas

2, 3

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.