Paslaugų ir kodų pirkimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Paslaugų sąskaitų ryšys. Naujos sąskaitų ryšio lentelės sukūrimas
2 užduotis Paslaugos sukūrimas paslaugų sąraše
3 užduotis Paslaugų pirkimas. Pirkimo sąskaitos faktūros už patalpų nuomą įvedimas
4 užduotis Pirkimo kodo sukūrimas kodų sąraše
5 užduotis Kodų pirkimas. Pirkimo sąskaitos faktūros už pervežimo paslaugas įvedimas

1 užduotis

Rivile GAMA programoje perkamas paslaugas galima aprašyti dvejopai: kaip paslaugas ir kaip pirkimo kodus. Pirkimo kodas yra supaprastintas paslaugos variantas. Paslaugos kortelė yra analogiška prekių kortelei. Paslaugos aprašyme reikia nurodyti prekių sąskaitų ryšio lentelę, kurioje yra laukai, skirti paslaugų pirkimo ir pardavimo sąskaitoms. Kadangi paslaugos paprastai apskaitomos skirtingose sąskaitose, tai atitinkamai reikės aprašyti ir tiek sąskaitų ryšio lentelių.

Dar kartą sugrįžkime prie sąskaitų ryšio lentelių.

Detalesnę informaciją apie sąskaitų ryšio lenteles galima rasti čia: Sąskaitų ryšio lentelės

Paslaugų sąskaitų ryšio lentelės sukūrimas
Sukurkite naują sąskaitų ryšio lentelę, skirtą nuomos paslaugoms apskaityti.
Kodas - "NUOMA",
aprašymas - "Nuomos sąskaitų ryšys",
perkamos nuomos paslaugos apskaitomos sąskaitoje 6300.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Sąskaitų ryšys.
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".
 3. Paslaugų sąskaitų ryšys turi tipą "Prekės", tik jame užpildomos kitos, paslaugoms skirtos, sąskaitos.
 4. Susiraskite jau sukurtą prekių sąskaitų ryšį PR001 ir ant jo padėkite pelės žymeklį.
 5. Paspauskite mygtuką varnel_d "Įvedant naują kopijuoti". Jo vaizdas pasikeičia į VARNELE Naują sąskaitų ryšį kursime kopijuodami jau esančio sąskaitų ryšio informaciją, pakeisdami tik tuos laukus, kurie įgis naujas reikšmes.
 6. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 7. Susikuria prekių sąskaitų ryšio kopija, joje pakeiskite laukus:
  "Kodas"- NUOMA.
  "Aprašymas" - Nuomos sąskaitų ryšys.
 8. Mus domina tik paslaugų apskaitai skirtos sąskaitos, tiksliau, tik sąskaita skirta paslaugų pajamavimui. Jai priskirkite reikšmę 6300. Kitas sąskaitas palikite nepakeistas.

rysys

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

2 užduotis

Detalesnę informaciją apie paslaugų aprašymą rasite čia: Paslaugos

Paslaugos sukūrimas paslaugų sąraše
Paslaugų sąraše aprašykite naują paslaugą.
Paslaugos kodas 6300,
pavadinimas - "Patalpų nuoma".
Priskirkite sąskaitų ryšio lentelę "Nuomos sąskaitų ryšys".
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės->Paslaugos
 2. Lange "Paslaugų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite paslaugos kodą 6300.
  "Pavadinimas" – įrašykite paslaugos pavadinimą "Patalpų nuoma".
  "Sąskaitų ryšys" – iš sąrašo parinkite sąskaitų ryšio lentelę "Nuomos sąskaitų ryšys".
  Palikite apmokestinimo tipą "A".
 4. Paspauskite skirtuką "Matavimai" ir parinkite matavimo vienetą "VNT".

paslauga

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

3 užduotis

Plačiau apie paslaugų pirkimą paskaitykite čia: Paslaugų pirkimas .

Paslaugos pirkimas
Įveskite už patalpų nuomą gautą pirkimo sąskaitą faktūrą.
Paslauga perkama į padalinį 01.
uzd_pas1
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Pirkimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr."- įrašykite sąskaitos faktūros numerį (tokį, koks pateiktas originaliame dokumente).
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento data" - įveskite dokumento datą.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite tiekėją UAB "Stogas". Į dokumentą įkris tiekėjo kortelėje suvesta informacija: pavadinimas, adresas.

paslauga1

 1. Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, pagal tiekėjo aprašyme nurodytą mokėjimo terminų lentelę.
 2. Paspauskite skirtuką "Operacijos". Čia suvesite detalią pirkimo informaciją.
 3. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pirkimo koregavimas".
 4. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite detalios eilutės tipą "Paslauga".
  "Padalinys"- įveskite padalinio kodą. Kadangi laukas sąrašinis (pažymėtas "v"), tai jo reikšmę galima pasirinkti iš sąrašo, paspaudus mygtuką COPY "Sąrašas".
  "Kodas" - įveskite paslaugos kodą. Kadangi laukas sąrašinis (pažymėtas "v"), tai jo reikšmę galima pasirinkti iš sąrašo, paspaudus mygtuką COPY "Sąrašas".
  "Kiekis" - palikite reikšmę 1.
  "Kaina be PVM" - įveskite sąskaitoje faktūroje nurodytą kainą.

paslauga2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" . Skirtuke "Operacijos" turite detalią eilutę.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite pirkimo operaciją.

paslauga4

 1. Lange "Pirkimai" susikūrė nauja operacija. Operacija dar nėra galutinai patvirtinta (perkelta). Uždėkite požymį "v" ir paspauskite mygtuką APA_P "Informacijos perkėlimas".
 2. Į klausimą ar "Perkelti informaciją?" atsakykite "Taip".
 3. Perkėlimo požymis pasikeičia į raudoną "P".
 4. Po paslaugų pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir skola tiekėjui. Stovint ant operacijos, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacijos".

paslauga5

 1. Patekote į DK operacijų sąrašą.

paslauga6

 1. Paspauskite mygtuką LEAF"Koreguoti". Pamatysite šio dokumento sąskaitų korespondenciją.

paslauga7

4 užduotis

Jeigu perkamų paslaugų aprašymui nereikia įvairios paslaugų kortelėje esančios informacijos, jas patogu aprašyti kaip pirkimo kodus. Pirkimo kodams nereikia sąskaitų ryšio lentelių, užtenka priskirti vieną konkrečią sąskaitą, kurioje bus apskaitoma jo vertė.

Aprašymą ir informaciją apie kodus rasite čia: Kodai

Pirkimo kodo sukūrimas
Kodų sąraše sukurkite pirkimo kodą.
Kodas - 63125, pavadinimas - "Transporto paslaugos".
Kodas bus PVM apmokestinama 21%, apmokestinimo tipas A.
Kodas matuojamas vienetais.
Priskirkite buhalterinę sąskaitą 6312 "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos"
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Kodai.
 2. Lange "Kodų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas"– įveskite kodą 63125.
  "Pavadinimas" – įrašykite kodo pavadinimą "Transporto paslaugos".
  "Tipas" - pasirinkite reikšmę "Pirkimai".
 4. Skirtuke "Pirkimai" užpildykite laukus:
  "Apmokestinama" - priskirkite apmokestinimo grupę "A".
  "Mato vienetas" - iš sąrašo pasirinkite matavimo vienetą "VNT".
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano pasirinkite sąskaitą 6312 - "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos".

trans_pas

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

5 užduotis

Plačiau apie kodų pirkimą paskaitykite čia: Kodų pirkimas .

Kodo pirkimas
Įveskite už transporto paslaugas gautą pirkimo sąskaitą faktūrą.
Paslauga perkama į padalinį 01.
trans_pirk2
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pirkimai->Pirkimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Pirkimo koregavimas".
 3. Analogiškai kaip ankstesnėse užduotyse, užpildykite laukus: tipas, dokumento numeris, operacijos data, dokumento data.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite tiekėją UAB "Auto".
 5. Paspauskite skirtuką "Operacijos". Čia suvesite detalią pirkimo informaciją.
 6. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pirkimo koregavimas".
 7. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite detalios eilutės tipą "Kodas".
  "Padalinys"- iš sąrašo parinkite padalinio kodą.
  "Kodas" - iš sąrašo parinkite pirkimo kodą.
  "Kiekis" - palikite reikšmę 1.
  "Kaina be PVM" - įveskite sąskaitoje faktūroje nurodytą kainą.

pirkimask

 1. Viską išsaugokite ir perkelkite.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar išmokote aprašyti paslaugoms skirtas sąskaitų ryšio lenteles?
 2. Ar aišku kuo skiriasi paslaugos, prekės ir pirkimo kodai ?
 3. Ar mokėsite apsirašyti naujas paslaugas ir pirkimo kodus?
 4. Ar sugebėsite įvesti paslaugų pirkimo operacijas?
 5. Ar aišku kaip pasižiūrėti paslaugų pirkimo sąskaitų rezultatą?