Dokumentų skaitliukų aprašymas

Rivile GAMA programoje kiekvienoje operacijoje reikalingas dokumento numeris.

Dokumentai, kurie gaunami iš išorės (pvz., pirkimo sąskaitos), paprastai numerį turi - juos vedant tą numerį ir reikia nurodyti.

Tačiau yra labai daug operacijų, kurios pirmiausia vedamos programoje, o patys dokumentai perduodami išoriniams klientams arba lieka įmonės viduje. Tų dokumentų numeriai arba kiekvieną kartą įvedami ranka, arba apsirašomos tam tikros taisyklės, pagal kurias jie automatiškai sugeneruojami.

Dokumentų skaitliukai suteikia galimybę automatiškai generuoti naujai vedamų dokumentų numerius.

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai

Dokumentų skaitliukas susideda iš simbolinės dalies ir skaitmeninės dalies.
Simbolinė dalis nekinta, o skaitmeninė, kiekvieną kartą sukūrus naują dokumentą, padidėja vienetu.
Simbolinė dalis neprivaloma.
Maksimalus dokumento numerio ilgis yra 12 simbolių.

Dokumentų skaitliukas veikia pagal:

  • vartotojus, vartotojų grupes,
  • programos modulius,
  • dokumentų tipus, žurnalus, sąskaitas - detalizacija priklauso nuo modulio.

skait1

Dokumento numeris sugeneruojamas tokiu eiliškumu:

  • pagal skaitliuką, kuris aprašytas konkrečiam vartotojui,
  • jeigu jo nėra, tada pagal skaitliuką, kuris aprašytas vartotojų grupei, kuriai priklauso vartotojas,
  • jei ir to nėra, tada pagal bendrą skaitliuką, t.y. tokį, kurio aprašyme vartotojo laukas yra tuščias.

Dokumentų skaitliuko aprašyme visada turi būti nurodytas programos modulis. Skaitliukas veiks tik nurodytam modulyje.

Kai kuriems moduliams skaitliukas dar formuojamas atskirai pagal dokumentų tipus (pirkimai, pardavimai, vidinės operacijos, operacijos su atsargomis ir pan.), pagal žurnalus (didžioji knyga), pagal sąskaitas (įplaukos, išmokos) ar pagal kažkuriuos kitokius elementus.

skait2

Jeigu toks elementas nurodytas, tada galima skaitliuką aprašyti atskirai kiekvienam elementui.
Jo nenurodžius, skaitliukas galios visam moduliui.

Tam tikruose moduliuose - pirkimuose, pardavimuose, vidiniuose - dokumento tipas yra privalomas, t.y. tuščios reikšmės negalima palikti.

Dokumento numeris standartiškai yra 12 simbolių ilgio.

Norint apsirašyti skaitliuką, generuojantį trumpesnius numerius, reikia prieš simbolinės dalies pradžią padėti tiek tarpų, keliais simboliais bus trumpinamas dokumento numeris.

Pvz., padėjus 4 tarpus, dokumento numeris bus iš 8 ženklų.

Jeigu simbolinė dalis nenaudojama, o norima sutrumpinti dokumento numerį, simbolinėje dalyje reikia įrašyti vienu tarpu mažiau, negu bus trumpinamas dokumento numeris, o po jų parašyti * ("žvaigždutės" ženklą).

Pvz., padėjus 4 tarpus ir po to parašius *, dokumento numeris bus iš 7 ženklų.

skait4