Sąskaitų planas

Temos 'Sąskaitų planas' VIDEO apžvalga

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Sąskaitų plano sąskaitos, jų paieška
2 užduotis Sąskaitų plano sąskaitos pakoregavimas
3 užduotis Naujos sąskaitų plano sąskaitos sukūrimas
4 užduotis Mygtuko "Įvedant naują kopijuoti" panaudojimas kuriant naujas sąskaitas

1 užduotis

Sąskaitų planas – tai visų toje įmonėje naudojamų sąskaitų sąrašas.

Aprašymą ir informaciją kaip dirbti su sąskaitų planu rasite čia : Sąskaitų planas .

Mygtukų "Paieška" ir "Tęsti kontekstinę paiešką" panaudojimas
Įmonės sąskaitų plane suraskite sąskaitą 6311 - "Baudų ir delspinigių sąnaudos".
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Įmonės sąskaitų planas.
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".
 3. Paspauskite mygtuką paieska "Paieška". Nurodykite ko ieškote - galite įvesti sąskaitos kodo arba pavadinimo fragmentą. Įveskite pavadinimo fragmentą "baud".

sas_pl5

 1. Programa suranda pirmą sąskaitą, kurios pavadinime yra nurodytas tekstas. Kadangi tai nėra ieškoma sąskaita, paiešką tęskite toliau. Paspauskite mygtuką REDO "Tęsti kontekstinę paiešką".

sas_pl6

 1. Viskas - reikalinga sąskaita surasta.

sas_pl8

2 užduotis

Sąskaitų plano sąskaitos pakoregavimas
Sąskaitai 271 uždėkite požymį "Pinigų sąskaita" ir nurodykite valiutą EUR.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Įmonės sąskaitų planas.
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas". Jeigu anksčiau buvo nuskaitytas sąskaitų planas, šio mygtuko spausti nebereikia.
 3. Paspauskite mygtukąpaieska"Paieška" ir suraskite sąskaitą 271 "Sąskaitos bankuose".
 4. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti". Atsidaro langas "Įmonės sąskaitų plano koregavimas".

sas_pl1

 1. Ant lauko "Pinigų sąskaita" uždėkite požymį "v".
 2. Uždėjus šį požymį, tampa aktyvus laukas "Valiuta". Atsistokite ant to lauko. Kadangi laukas pažymėtas "v", jo reikšmę galima parinkti iš sąrašo.
 3. Paspauskite mygtuką COPY "Sąrašas". Atsidaro langas "Valiutų sąrašas".
 4. Jeigu langas tuščias, paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas ".

sas_pl2

 1. Pasirinkite valiutos kodą EUR, paspauskite "Enter" arba du kartus su pele. Automatiškai sugrįšite į pradinį langą.

sas_pl3

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

3 užduotis

Naujos sąskaitų plano sąskaitos sukūrimas
Sąskaitą 27 "Pinigai ir pinigų ekvivalentai" papildykite dar viena detalia pinigų sąskaita.
Sukurkite sąskaitą 2711 - "Valiutinė sąskaita".
Sąskaitos valiuta - USD.
Mokestinė sąskaita - 271.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Įmonės sąskaitų planas
 2. Susiraskite sąskaitą 27 "Pinigai ir pinigų ekvivalentai" ir ją išskleiskite. Pasimato detalios sąskaitos, kurios įeina į sąskaitą 27.
 3. Atsistokite ant sąskaitos 271. Vedant dar vieną detalią sąskaitą, patariama pelės žymeklį nustatyti ant analogiškos detalios sąskaitos arba ant pačios suminės sąskaitos.
 4. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Įmonės sąskaitų plano koregavimas".

sas_pl4

 1. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite sąskaitos kodą 2711.
  "Pavadinimas" – įrašykite sąskaitos pavadinimą.
  "Rūšis" – jums bus siūloma reikšmė tos sąskaitos, ant kurios buvo nustatytas pelės žymeklis. Kadangi stovėjote ant turto sąskaitos 271, tai ir siūloma rūšis "Turtas". Reikšmė tinka, todėl jos keisti nereikia.
  "Tipas" – parinkite reikšmę "Detali".
  "Mokestinė sąskaita" – įveskite mokestinės sąskaitos kodą 271.
  "Pinigų sąskaita" – uždėkite požymį "v".
  "Valiuta" – parinkite valiutos kodą USD.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

4 užduotis

Mygtuko "Įvedant naują kopijuoti" panaudojimas
Sukurkite naują detalią sąskaitą 44921 - "Mokėtinas importo PVM".
Suminė sąskaita - 449 "Kitos mokėtinos sumos".
Mokestinė sąskaita - 4492.
Panaudokite mygtuką "Įvedant naują kopijuoti" varnel_d .
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Įmonės sąskaitų planas.
 2. Susiraskite sąskaitą 449 "Kitos mokėtinos sumos" ir ją išskleiskite. Pasimato detalios sąskaitos, kurios įeina į sąskaitą 449.
 3. Pelės žymeklį statykite ant sąskaitos 4492.
 4. Paspauskite mygtuką varnel_d "Įvedant naują kopijuoti". Jo vaizdas pasikeičia į VARNELE
 5. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas"
 6. Susikuria 4492 sąskaitos kopija. Naujai įveskite laukus:
  "Kodas" - 44921
  "Pavadinimas" - Mokėtinas importo PVM

sas_pl7

 1. Kitų laukų reikšmės tinka, todėl jų keisti nereikia. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote kuo skiriasi įmonės ir mokestinis sąskaitų planai?
 2. Ar įvaldėte paieškos ir kopijavimo mygtukus?
 3. Ar sugebate susikurti naują sąskaitą sąskaitų plane?