Pareigos

Šiame sąraše yra išvardinamos visos algos modulyje naudojamų pareigų rūšys. Galima nurodyti etatų skaičių, bet, atsiradus personalo moduliui, etatų apskaita vykdoma personalo modulyje.

Servisas -> Alga -> Pareigos

pareigos1