Informacijos perkėlimas

perkelimas Informacijos perkėlimas

Rivile GAMA programoje baigus vesti bet kokios rūšies operacijas, jas reikia perkelti. Perkėlimui, pirmiausia operacijos pažymimos: stulpelyje "" uždedamas požymis "v". Tai galima atlikti tiesiog laukelyje įvedant požymį arba su pele dukart paspaudus stulpelio pavadinimą "PŽ"

Perkėlimas vyksta pažymėjus operacijas ir paspaudus mygtuką perkelimas Informacijos perkėlimas

Vienu metu perkeliamos visos pažymėtos "v" operacijos.

Priklausomai nuo operacijų tipo, perkėlimo metu vykdomos tam tikros funkcijos. Net ir tokiu atveju, kai perkėlimo metu niekas daugiau nesusiformuoja (pvz., perkeliant tiesiai Didžiosios knygos modulyje įvestas operacijas), jas perkelti vis tiek rekomenduojama. Tai yra operacijos patvirtinimas ir papildoma apsauga, kad bet kas jų negalėtų išmesti ar koreguoti.

Koreguoti perkeltus dokumentus gali tik tie vartotojai, kuriems suteiktos tokios teisės. Teisės koreguoti perkeltus dokumentus aprašomos parametre "Perkeltų dokumentų koregavimas".

Dokumentuose, kuriuose yra užpajamuotos prekės, koreguoti detalias eilutes galima tik tuo atveju, jeigu tos prekės dar nėra nurašytos.

Perkeltus vidinės apskaitos dokumentus koreguoti galima tik tuo atveju, jeigu abiejų padalinių įmonės identifikacija sutampa su įmonės aprašyme nurodyta identifikacija.

Lentelėje pateikta, kokie pokyčiai vyksta įvairiuose moduliuose įvedus operaciją kol ji dar neperkelta ir atlikus operacijos perkėlimą.

Moduliai Neperkelta operacija Perkelta operacija
Didžioji Knyga DK DK
Debitorinės/Kreditorinės operacijos Fiksuojama kliento skola Fiksuojama kliento skola, DK - operacijos įrašas.
Pirkimai - Fiksuojama kliento skola, padidėja prekių FIFO likutis, padidėja einamieji likučiai, DK - operacijos įrašas
Pardavimai Einamuosiuose likučiuose fiksuojamas prekės atidavimas. Fiksuojama kliento skola, sumažėja prekių FIFO likutis, sumažėja einamieji likučiai, DK - operacijos įrašas
Atsiskaitymai Fiksuojama kliento skola. Fiksuojama kliento skola, DK - operacijos įrašas.
Operacijos su atsargomis Jei kiekis < 0, einamuosiuose likučiuose fiksuojamas prekės atidavimas. Pasikeičia prekių FIFO likutis. Jei kiekis>0, prekės užpajamuojamos, jei kiekis <0, prekės nurašomos, pasikeičia prekių einamieji likučiai, DK - operacijos įrašas.
Gamyba Jei komplektavimas, einamuosiuose likučiuose fiksuojamas medžiagų atidavimas. Jei išskaidymas - gaminio atidavimas. Pasikeičia prekių FIFO ir einamieji likučiai. Jei komplektavimas, nurašomos medžiagos ir užpajamuojamas gaminys. Jei išskaidymas - nurašomas gaminys ir užpajamuojamos sudėtinės medžiagos, DK - operacijos įrašas.
Vidinė apskaita Iš padalinio, kuris perduoda prekę, fiksuojamas prekės atidavimas. Atidavimo perkėlimas: nurašomi prekių FIFO ir einamieji likučiai siuntėjo padalinyje, DK - operacijos įrašas. Gavimo perkėlimas: užpajamuojami prekių FIFO ir einamieji likučiai gavėjo padalinyje, DK - operacijos įrašas.
Perkainavimas - Fiksuojama pardavimo kaina padalinyje.
Ilgalaikis turtas Fiksuojama analitinėje kortelėje. DK - operacijos įrašas.

Pagal perkeltos operacijos tipą ir numerį, mygtuko ATTACH "Analitinė operacija“ pagalba, galima susirasti ją atitinkantį įrašą Didžiosios knygos žurnaluose ir pasižiūrėti gautą sąskaitų korespondenciją.

Ir atvirkščiai - bet kuriai sisteminiuose žurnaluose esančiai operacijai mygtuko ATTACH "Analitinė operacija“ pagalba galima surasti ją atitinkantį pirminį dokumentą.

Vartotojų žurnale darytos operacijos tokių atitikmenų neturi.

Pirkimo ir pardavimo moduliuose yra galimybė atlikti pilną perkėlimą arba tik skolos perkėlimą. Atlikus skolos perkėlimą fiksuojama kliento skola, tačiau prekės neužpajamuojamos (nenurašomos) ir įrašas DK operacijose neatsiranda.