Ilgalaikio turto pirkimas

Ilgalaikio turto pirkimas atliekamas keliais etapais.

  1. Apašomas pirkimo kodas su tarpine sąskaita.

    IT_pirkimas3

  2. Įvedama pirkimo operacija, kurioje perkamas tas pirkimo kodas.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

  1. Įvedama ilgalaikio turto užpajamavimo iš tarpinės sąskaitos operacija.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Kuriama nauja operacija. Ilgalaikio turto pirkimo operacijoje įrašoma pirkimo operacijos data, dokumentui suteikiamas numeris, pasirenkamas tipas "Pirkimas“.

IT_pirkimas2

Operacijos su ilgalaikiu turtu lange iš sąrašo pasirenkamas perkamo ilgalaikio turto kodas, priskiriamas padalinys, atsakingas asmuo (iš menedžerių sąrašo), jei reikia - objektas.

Įvedamas kiekis ir kaina (įsigijimo savikaina). Koresponduojančios sąskaitos lauke nurodoma tarpinė ilgalaikio turto pirkimo sąskaita.

Vienoje ilgalaikio turto pirkimo operacijoje galima įvesti kelių ilgalaikio turto kortelių pirkimą.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.