BDAR saugumo pažeidimai

Servisas -> BDAR ->BDAR saugumo pažeidimai

Fiksuojami visi pažeidimai, susiję su įmonėje tvarkomais asmens duomenimis:

bdar_sau1

bdra_sau2

bdar_sau3

Atspausdinamas ir kontroliuojančioms įstaigoms išsiunčiamas pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą :

bdar_sau4