Dovanų čekiai

Rivile GAMA sistemoje galimi du darbo su dovanų čekiais būdai:

Rivile GAMA sistemoje galima parduoti dovanų čekius, po to - jais atsiskaityti.

Esminiai dalykai, ką reikia žinoti apie dovanų čekius:

  • kiekvienas dovanų čekis turi savo numerį - tuo numeriu jis įvedamas Rivile GAMA programoje dovanų čekių sąraše, ir vėliau, tiek parduodant, tiek atsiskaitant dovanų čekiu - visada bus vedamas jo numeris;
  • kiekvienas dovanų čekis turi nominalią vertę - nesvarbu už kokią kainą jis parduodamas ar netgi dovanojamas, atsiskaitant, jo vertė atitinka nominalo sumą;
  • atspausdintame dovanų čekyje jau gali būti nurodyta jo nominali vertė - tokie čekiai gali būti iš anksto aprašyti sąraše; jeigu nominalas užfiksuojamas pardavimo metu, tada čekis į sąrašą įvedamas (arba jo nominalas pakoreguojamas) tik prieš pat parduodant;
  • parduodant dovanų čekį, įvedamas jo numeris, nors iš tikro parduodama paslauga, kuri nurodyta dovanų čekio aprašyme; jeigu dovanų čekio nominalas užfiksuojamas pardavimo metu, tai tos paslaugos kaina turi būti "POS koreguojama";
  • dovanų čekiai gali būti parduodami per POS sistemą arba įvedus dovanų čekių pardavimo operaciją, iš kurios sugeneruojamas pardavimo važtaraštis, kas aktualu, kai vienu metu parduodamas didelis dovanų čekių kiekis;
  • atsiskaityti galima tiek vienu, tiek keliais dovanų čekiais iš karto - įvedami jų numeriai; jeigu perkama už mažesnę sumą, nei dovanų čekis, vis tiek sunaudojamas visas dovanų čekis - neišnaudota dalis apskaitoje neužfiksuojama;
  • dovanų čekių sąraše neparduotiems čekiams matosi priskirtas padalinio kodas, parduotiems - padalinio kodo laukas yra tuščias;
  • operacijos su dovanų čekiais atliekamos arba per POS sistemą, arba tiesiogiai vedamos lange "Dovanų čekių operacijos".

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Kad būtų galima atlikti POS operacijas su dovanų čekiais, turi būti aprašyti parametrai:

Darbas su BAR kodais (SS_BAR_KODAI)

Nurodoma, kad bus dirbama su Bar kodais ir kad alternatyviame Bar kode galimi simboliai.

dov_01

Dovanų čekių numeracijoje siūloma naudoti simbolinę dalį - taip bus išvengta situacijos, kai dovanų čekio kodas sutampa su prekės Bar kodu.

Darbas su dovanų čekiais (SS_DC_LOGIN)

Parametro reikšmėse nurodoma, kad POS sistemoje dirbama su dovanų čekiais.

dov_02

Dovanų čekiai

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekiai

Aprašomi visi nauji dovanų čekiai.

dov_03

"Kodas" - įvedamas ranka arba iš anksto apsirašomas dovanų čekių skaitliukas: "Servisas" -> "Administravimas" ->"Dokumentų skaitliukai".

"Padalinys" - nurodomas padalinys, kuriame dovanų čekis užpajamuojamas. Aprašius dovanų čekį, jis iškart atsiranda šiame padalinyje, ir jį galima parduoti.

"Nominalas" - dovanų čekio nominali vertė. Nepriklausomai už kokią kainą dovanų čekis parduodamas, atsiskaitant, jo vertė bus lygi nominalui.

"Paslauga" - parduodant dovanų čekį ir įvedus jo numerį, automatiškai bus iššsaukiamas šiame lauke nuodytos paslaugos pardavimas. Paslauga aprašoma paslaugų sąraše, jai priskiriamas Bar kodas, pardavimo kaina (kokia kaina parduodamas dovanų čekis), apmokestinimo tipas D (suderinama su POS), sąskaitų ryšio lentelė, kurioje vietoje pajamų sąskaitos nurodoma parduotų dovanų čekių apskaitai skirta sąskaita, pvz. 277:

dov_06

Skirtingų nominalų dovanų čekių apskaitai gali būti naudojamos skirtingos paslaugos. Tada kiekvienoje jų nurodoma atitinkamo nominalo dovanų čekio kaina.
Gali būti naudojama viena paslauga - tada paslaugos kainos aprašyme nurodoma, kad "POS kaina koreguojama".

dov_07

"Galioja" - jei dovanų čekis galios ribotą dienų skaičių po jo pardavimo, nurodomas galiojimo dienų skaičius.

"Vienkartinis" - pažymėjus, kad dovanų čekis vienkartinis, jį bus galima parduoti tik vieną kartą. Priešingu atveju, kai dovanų čekiu atsiskaitoma ir jis sugrįžtą, jis dar kartą gali būti parduodamas.

Aprašius vieną dovanų čekį, galima jų prigeneruoti, naudojant mygtuką "Kopijuoti" kopijuoti

Nurodomas naujų dovanų čekių numerių intervalas:

dov_04

arba nurodoma kiek sugeneruoti naujų dovanų čekių, jų numerius parenkant pagal skaitliuką:

dov_05

Dovanų čekių pardavimas per POS pardavimo tašką

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Parduodant dovanų čekį renkamas arba skenuojamas jo numeris, kas automatiškai iššaukia jo aprašyme nurodytos paslaugos pardavimą. Jeigu paslaugos kaina yra "POS koreguojama", tada atsidaro langas, kuriame įvedama konkretaus dovanų čekio pardavimo kaina.

dov_08

Toliau viskas vyksta lygiai taip pat, kaip parduodant bet kurias prekes ar paslaugas.

Dovanų čekių pardavimų generavimas

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekių operacijos

Jeigu parduodamas didelis dovanų čekių kiekis, išrašoma sąskaitą už dovanų čekius (parduodama paslauga), o dovanų čekių operacijose užfiksuojama kokie numeriai buvo parduoti.

Kuriama nauja operacija. Pasirenkamas "Tipas" - "Pardavimas", įvedamas dokumento numeris ir kliento kodas, ir paspaudžiamas mygtukas "Formuoti intervalą":

dov_09

Įvedamas parduodamų dovanų čekių intervalas:

dov_10

Susigeneruoja dovanų čekių pardavimas:

dov_11

Pažymėjus "v" operaciją, paspaudžiamas mygtukas "Važtaraščio formavimas" :

dov_12

Susiformuoja pardavimo operacija:

dov_13

Atsiskaitymais dovanų čekiais per POS pardavimo tašką

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

POS aprašyme įvedamas dar vienas kreditas "Dovanų čekis":

dov_22

Kredito numeris negali sutapti su kredito numeriu, kuris priskirtas atsiskaitymams bankine kortele. Jis būtinai turi skirtis nuo kituose mokėjimuose nurodytų kredito numerių.

Parenkama ta pati sąskaita, kuri buvo priskirta paslaugos sąskaitų ryšio lentelėje.

Uždedadmas požymis "v" - "Dovanų čekiai"

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Atsiskaitant dovanų čekiu, parenkamas apmokėjimo tipas "Dovanų čekis".

dov_15

Dovanų čekis visada parenkamas antroje apmokėjimo eilutėje.

Atsidaro langas, kuriame surenkami dovanų čekių, kurie bus panaudojami atsiskaitant, numeriai.

dov_16

Gali būti sunaudojami vienas arba keli dovanų čekiai. Likusi dalis apmokama grynais arba kortele.

Jeigu perkama už mažesnę sumą, nei dovanų čekis, vis tiek sunaudojamas visas dovanų čekis - neišnaudota dalis apskaitoje neužfiksuojama.

Kitos operacijos su dovanų čekiais

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekių operacijos

Dovanų čekių operacijose vedamos pardavimo, atsiskaitymo, nurašymo arba perdavimo į kitą padalinį operacijos. Operacijos gali būti atliekamos su konkrečiu dovanų čekiu arba sugeneruojamos visam dovanų čekių numerių intervalui. dov_17

Servisas -> POS sistema -> Dovanų čekiai

Nuskaičius dovanų čekių sąrašą, matosi, kurie dovanų čekiai yra parduoti ir dar nepanaudoti, ir kurie yra padalinyje.

dov_18

Jeigu laukas "Padalinys" neužpildytas - dovanų čekis yra parduotas, ir juo gali būti atsiskaitoma. Jei užpildytas - dovanų čekis yra nurodytame padalinyje.

Rivile GAMA sistemoje galima atsiskaityti kitur įsigytais dovanų čekiais (pvz. Gera dovana).

Atsiskaitymais dovanų čekiais per POS pardavimo tašką

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas

POS aprašyme įvedamas dar vienas kreditas "Gera dovana":

dov_19

Parenkama sąskaita, skirta kaupti atsiskaitymams "Gera dovana" ar analogiškais kitokiais dovanų čekiais. Atsiskaitymo metu suma fiksuosis parinktos sąskaitos debete.

Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas

Atsiskaitant tokiais dovanų čekiais, parenkamas atitinkamas apmokėjimo tipas, pvz., "Gera dovana".

dov_20