Automatinis skolų sudengimas - parinkti dokumentai

Sistema automatiškai vykdo skolų sudengimą pagal parinktus dokumentus, jei kliento kortelėje lauko "Automatinis skolų sudengimas" reikšmė yra "Parinkti dokumentai".

pas_sud_01

Jeigu mokėjimo, pirkimo arba pardavimo operacijų perkėlimo metu randama kliento skola pagal parinktus dokumentus, ji automatiškai sudengiama.
Jeigu perkeliamo dokumento skola yra debete, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra kredite, ir atvirkščiai, jeigu perkeliamo dokumento skola yra kredite, tai sudengiama su dokumentais, kurių skola yra debete.

Sudengimo dokumentų parinkimas mokėjimo operacijoje

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos ir perkeliamos pardavimo operacijos.

pas_sud_02

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedama (arba suimportuojama iš banko išrašų) nauja mokėjimo operacija.

Paspaudžiamas mygtukas sud_03Dokumentų sudengimas.

pas_sud_23

Atsidaro langas "Sudengiami dokumentai". Čia suvedami dokumentai, su kuriais norima sudengti mokėjimo operaciją.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", atsidaro dokumentų sudengimo koregavimo langas:

pas_sud_04

Lauke "Dokumento Nr." įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas norimo sudengti dokumento numeris.

Pasirinkimas galimas iš pirkimų, pardavimų, mokėjimų, detalių skolų ir suminių skolų - tai atliekama, paspaudus vieną iš šalia laukelio "Dokumento Nr." esančių mygtukų.

Lauke "Suma" įvedama suma, kurią norima sudengti.
Nenurodžius (palikus nulinę reikšmę), sudengiamas visas dokumentas.
Įvedus didesnę sumą nei yra dokumento skola, sudengiama dokumento skolos suma.

Gali būti išvardinami keli dokumentai, kuriuos norima sudengti - tada jie bus dengiami pagal nurodytą prioritetą.

pas_sud_27

Operacija perkeliama. Kaip susidengė dokumentai galima pasižiūrėti pačioje mokėjimo operacijoje, paspaudus mygtuką sud_03Dokumentų sudengimas ir atsidarius skirtuką "Sudengimo istorija".

pas_sud_24

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai Dokumentas Nr.1 ir Dokumentas Nr.2), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Visada matosi tik vienas - sudengimą sukūrusios operacijos - numeris. Sudengimas daromas pagal dokumentus, o ne pagal operacijas, todėl rodomi tik sudengiamų dokumentų numeriai, o ne jų operacijos.

Kadangi sudengimas vyko toje pačioje operacijoje, kurios sudengimo istorija žiūrima, tai sudengimo istorijoje esantis mygtukas "Analitinė operacija" jokios papildomos informacijos nebeparodo.

Bendra sudengiama visų dokumentų suma bus ne didesnė nei mokėjimo operacijos suma. Pasiekus mokėjimo operacijos sumą, tolesni dokumentai nebedengiami.
Jeigu mokėjimo suma yra didesnė nei sudengiamų dokumentų skolos suma, tai likusi mokėjimo suma lieka kaip permoka (išankstinis mokėjimas), ir ją bus galima sudengti su naujai suvestais dokumentais.

Mokėjimo operacijų sąraše mygtuką "Analitinė operacija" paspaudus su dešiniu pelės klavišu, galima pasižiūrėti įrašus DK operacijose ir detaliose skolose.

pas_sud_07

Pasirenkama "DK/Atsiskaitymo operacija". Didžiosios knygos žurnale SS_MOKEJIMAI susiformavo įrašas:

pas_sud_08

Sudengimas padarytas naudojant tarpinę sąskaitą (279), kuri buvo nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje.

Sudengimui nepanaudota suma lieka kliento sąskaitų ryšio lentelėje nurodytoje išankstinių mokėjimų sąskaitoje(4601).

Pasirinkus "Detalios skolos", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi sudengimo analitika:

pas_sud_09

Matosi, kokie dokumentai buvo sudengti ir kokia dar liko mokėjimo suma.

Kaip susidengė pardavimo dokumentai, galima pasižiūrėti iš pardavimo operacijų pusės.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Surandama ir atidaroma pardavimo operacija. Jos viduje paspaudžiamas mygtukas sud_03Dokumentų sudengimas.

pas_sud_10

Atsidaro dokumentų sudengimo langas. Skirtuke "Sudengimo istorija" matosi to pardavimo dokumento sudengimo istorija.

pas_sud_11a

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai Dokumentas Nr.1 ir Dokumentas Nr.2 ), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" , atsidaro įrašą sukūrusi operacija - šiuo atveju, tai mokėjimo operacija.

pas_sud_12a

Sudengimų istorijoje įrašai, kuriuos suformuoja kitos operacijos, išskiriami geltona spalva.
Pavyzdžiui, sudengimas buvo suformuotas perkėlus mokėjimo operaciją, todėl pardavimo operacijoje jis išskirtas geltonai.

Sudengimo dokumentų parinkimas pardavimo operacijoje

Vedant pardavimo operaciją, joje gali būti parenkami dokumentai, kurie bus sudengiami su pardavimo dokumentu.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Vedama pardavimo operacija. Paspaudžiamas mygtukas sud_03Dokumentų sudengimas.

pas_sud_13

Atsidaro langas "Sudengiami dokumentai". Čia suvedami dokumentai, su kuriais norima sudengti pardavimo operaciją.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", atsidaro dokumentų sudengimo koregavimo langas:

pas_sud_14

Lauke "Dokumento Nr." įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas norimo sudengti dokumento numeris.

Pasirinkimas galimas iš pirkimų, pardavimų, mokėjimų, detalių skolų ir suminių skolų - tai atliekama, paspaudus vieną iš šalia laukelio "Dokumento Nr." esančių mygtukų.

Lauke "Suma" įvedama suma, kurią norima sudengti.
Nenurodžius (palikus nulinę reikšmę), sudengiamas visas dokumentas.
Įvedus didesnę sumą nei yra dokumento skola, sudengiama dokumento skolos suma.

Gali būti išvardinami keli dokumentai, kuriuos norima sudengti - tada jie bus dengiami pagal nurodytą prioritetą.

pas_sud_15

Operacija perkeliama. Kaip susidengė dokumentai, galima pasižiūrėti pačioje mokėjimo operacijoje, paspaudus mygtuką sud_03Dokumentų sudengimas ir atsidarius skirtuką "Sudengimo istorija".

pas_sud_16

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai Dokumentas Nr.1 ir Dokumentas Nr.2), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Kadangi sudengimas vyko toje pačioje operacijoje, kurios sudengimo istorija žiūrima, tai sudengimo istorijoje esantis mygtukas "Analitinė operacija" jokios papildomos informacijos nebeparodo.

Pardavimo operacijų sąraše mygtuką "Analitinė operacija" paspaudus su dešiniu pelės klavišu, galima pasižiūrėti įrašus DK operacijose ir detaliose skolose.

pas_sud_17

Pasirenkama "DK operacija". Didžiosios knygos žurnale SS_PARDAVIM susiformavo įrašas:

pas_sud_18

Sudengimas padarytas naudojant tarpinę sąskaitą (279), kuri buvo nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje.

Pasirinkus "Detalios skolos", atsidaro detalių skolų langas, kuriame matosi sudengimo analitika:

pas_sud_19

Matosi, kad pardavimo dokumentas sudengiamas su mokėjimo dokumentu: pagal pardavimo dokumentą skolos nebelieka, o mokėjimo dokumentas debetuojamas sudengiamai sumai.

Galima pasižiūrėti visą mokėjimo dokumento sudengimo istoriją.

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Surandama ir atidaroma mokėjimo operacija. Jos viduje paspaudžiamas mygtukas sud_03Dokumentų sudengimas.

pas_sud_25

Atsidaro dokumentų sudengimo langas. Skirtuke "Sudengimo istorija" matosi to mokėjimo dokumento sudengimo istorija.

pas_sud_26a

Lango viršuje ir pirmame stulpelyje nurodyta kaip atliktas sudengimas : "Kliento automatinis sudengimas - Parinkti dokumentai".

Toliau matosi kokie kliento dokumentai buvo sudengti (stulpeliai Dokumentas Nr.1 ir Dokumentas Nr.2), suma, valiuta, sudengimą sukūrusios operacijos modulis, numeris ir kita informacija.

Jeigu sudengimas atliktas kitoje operacijoje, jis išskiriamas geltona spalva, o paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" , atsidaro įrašą sukūrusi operacija.

pas_sud_22a

Sudengimai, kurie buvo išmesti, rodomi raudonai.

Ką reikia žinoti koreguojant sudengtus dokumentus detaliai aprašyta čia.