Metu užbaigimas. Finansinės ataskaitos

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Metų užbaigimas
2 užduotis Finansinės ataskaitos

1 užduotis

Apie metų užbaigimą plačiau paskaitykite Metų užbaigimas.

Prieš sąnaudų ir pajamų sąskaitų uždarymą paprastai patikrinama lygybė tarp analitinės ir sintetinės informacijos. Tam gali būti naudojamos ataskaitos:

"Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą"

ataskaita1

"Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitą"

ataskaita2

ir kitos.

Prieš metų užbaigimą būtina patikrinti ar visos operacijos yra perkeltos.

Po metų užbaigimo pajamų ir sąnaudų sąskaitų likučiai apsinulina nepriklausomai nuo to, ar metų užbaigimo operacijos perkeliamos, ar ne.

Metų užbaigimas
Atlikite 20XX metų sąskaitų uždarymą.
Sąskaitų uždarymui naudokite sąskaitą 390 - "Bendra sąskaitų suvestinė".
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Didžioji Knyga-> DK operacijos
 2. Paspauskite mygtuką apa_p22 "Metų užbaigimas".
 3. Atsidaro langas "Metų užbaigimas". Užpildykite laukus:
  "Laikotarpis" - automatiškai siūlomas metų laikotarpis.
  "Sąskaita" - iš sąskaitų sąrašo pasirinkite buhalterinę sąskaitą 390 "Bendra sąskaitų suvestinė" .

Metų užbaigimui naudojama sąskaita negali būti pajamų arba sąnaudų.

met_uz1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. DK žurnalo operacijų lange žurnale SASK_UZDARYM "Sąskaitų uždarymo žurnalas" keliais įrašais susiformavo sąskaitų uždarymo operacijos.
  Kadangi apskaita buvo vedama pagal asmenis, kiekvienam asmeniui susiformavo atskira operacija.

met_uz2

 1. Pastatykite pelės žymeklį ant kurios nors operacijos ir paspauskite koregavimo mygtuką. Pamatysite kokia gavosi sąskaitų korespondencija.

met_uz3

Įvykdžius metų užbaigimo operaciją, visos pajamų sąskaitos debetuojamos, ir kredituojama nurodyta sąskaita, ir atvirkščiai - visos sąnaudų sąskaitos kredituojamos, o debetuojama nurodyta sąskaita.
Po užbaigimo, pajamų ir sąnaudų sąskaitų likutis bus lygus nuliui.

 1. Pasitikrinimui atsispausdinkite balanso ataskaitą.
  Servisas-> Didžioji Knyga->Balansas
  Pamatysite, kad 5-os ir 6-os klasės sąskaitos yra lygios 0 (nuliui).

met_uz4

2 užduotis

Apie finansines ataskaitas galite pasiskaityti Finansinės ataskaitos.

Apie ataskaitų spausdinimą pasiskaitykite Ataskaitų spausdinimas.

Finansinės ataskaitos
Atspausdinkite ataskaitas:
Sutrumpintą balanso formą su centais.
Pelno (nuostolių) ataskaita.
Žiūrėti video

Šios abi ataskaitos spausdinamos su požymiu "v" Vartotojo programa.

Balanso ataskaita

Servisas ->Didžioji Knyga-> Balansas

balansas

Pelno(nuostolių) ataskaita

Servisas -> Didžioji Knyga-> Pelno ataskaita

pelno

Kontroliniai klausimai:

 1. Ar mokėsite atlikti metų užbaigimą?
 2. Ar prisimenate, kokius veiksmus reikia atlikti prieš uždarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas?
 3. Ar mokėsite atsispausdinti finansines ataskaitas?