Ilgalaikio turto nurašymas

Jeigu apskaitoje užregistruotas ilgalaikis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam turtui požymių, jis nurašomas. Ilgalaikio turto nurašymas registruojamas ilgalaikio turto operacijose.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Kuriama nauja operacija. Įrašoma ilgalaikio turto nurašymo operacijos data, dokumentui suteikiamas arba pagal skaitliuką susiformuoja numeris. Pasirenkamas tipas "Nurašymas“.

Vedama nauja detali eilutė. Ilgalaikis turtas pasirenkamas paspaudus mygtuką "Likučiai“.

IT_pirkimas2

Pasirinkus ilgalaikį turtą, visa informacija apie jį sukrenta į operacijos laukus.

Būtina nurodyti vertės ir nusidėvėjimo koresponduojančias sąskaitas. Į nurodytas sąskaitas bus nurašyta ilgalaikio turto vertė ir sukaupta nusidėvėjimo suma.

Ilgalaikio turto nurašymo operacijoje nurašomas ilgalaikio turto kiekis, vertė bei sukaupta nusidėvėjimo suma.

Vienoje operacijoje galima nurašyti kelias ilgalaikio turto korteles.

Operacija išsaugoma ir perkeliama.