Menedžeriai

Servisas -> Kortelės -> Menedžeriai

Menedžerių sąraše aprašomi darbuotojai, kuriuos reikia priskirti pirkimo ar pardavimo operacijose (menedžeris pirkėjas ar menedžeris pardavėjas), darbuotojai, atsakingi už ilgalaikį turtą, vairuotojai ir pan.

Menedžerio aprašyme nurodoma kokio tipo operacijose jis gali būti naudojamas.

Menedžeriai gali būti suskirstyti į grupes. Tipas "Detalus" nurodo, kad tai menedžeris, o tipas "Grupinis", kad tai menedžerių grupė.

Jeigu menedžerių sąraše aprašomas vairuotojas, tai nurodoma, kad jo kodas bus naudojamas transporto modulyje, ir iš sąskaitų plano priskiriama atskaitingo asmens sąskaita. Jeigu jam bus skaičiuojami dienpinigiai, iš kodų sąrašo priskiriamas dienpinigių kodas.

Menedžeris gali būti susietas su kiekvienu vartotoju, kuris dirba su programa. Tai nurodoma užpildant parametrą "Menedžeris" (SS_MENEDZER ). Vartotojui priskyrus menedžerio kodą, jis automatiškai įkrenta į operacijas, kurias veda tas vartotojas.

Klientai gali būti suskirstyti į tam tikras grupes, priskiriant jiems konkretų menedžerį. Priskiriant menedžerį kliento kortelėje, nurodoma kas turės aukštesnį prioritetą - ar kliento kortelėje priskirtas, ar parametruose nurodytas menedžeris. Atitinkamai tas menedžerio kodas automatiškai įkrenta į pirkimo ar pardavimo operaciją. Perkėlus pirkimo (pardavimo) operaciją menedžerio kodas nueina į skolų informaciją, o iš ten - į išmokų (įplaukų) operacijas. Todėl pagal menedžerius galima analizuoti ne tik pirkimus ar pardavimus, bet ir klientų būklę.