Pirkimo užsakymų formavimas

Pradedant Rivile GAMA 116.0000 + DI versija, užsakymų formavimui gali būti naudojamas Prognozavimo + DI modulis.

Pirkimų modulyje galima automatiškai generuoti trūkstamų prekių užsakymą iš tiekėjų. Prekės užsakomos atsižvelgiant į minimalius kiekius padaliniuose, atvykimo, užsakymo laikus, sezoniškumą ir kitus kriterijus.

Pirkimo užsakymų formavimas apima du procesus. Pirma, atrinkimas prekių, kurias reikia užsakyti. Antra, paskaičiavimas, kokį tų prekių kiekį reikia užsakyti.

Tam, kad teisingai būtų atrenkamos ir užsakomos prekės, reikia sutvarkyti prekių korteles.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekių sąrašas -> Prekės koregavimas

Prekių, kurias reikia užsakyti, atrinkimas gali būti atliekamas pagal padalinyje aprašytus minimalius prekių kiekius.

Prekių minimalūs kiekiai padaliniuose vedami prekės kortelės skirtuke "Padaliniai".

po_uz.kor

Papildomai gali būti suvesti kiekiai, kuriuos, pasiekus minimumą, būtų siūloma užsakyti.

Servisas -> Pirkimai -> Užsakymų formavimas

Pirkimo užsakymas visada formuojamas konkrečiame padalinyje, kuris nurodomas lauke "Padalinys".

Jeigu užsakomos tik vieno tiekėjo prekės, tai nurodomas "Tiekėjas". Prekės bus filtruojamos pagal jų kortelėse įvestą pirmo tiekėjo kodą. Jeigu tik tam tikros grupės - parenkama grupė.

Požymis "Atsižvelgti į pardavimų/visus/bazinį kiekį" per tam tikrą laikotarpį reiškia, jog sistema peržiūri pardavimus (nurašymus) nurodytame laikotarpyje, įvertina prekių sezoniškumą, prekių kortelėje nurodytus pristatymo laikus ir, jei prekės truks po nurodyto pristatymo laikotarpio, ji patenka į užsakomų prekių sąrašą.

Paspaudus mygtuką „Informacijos nuskaitymas“ bus nuskaitomos prekės, kurias pagal anksčiau aprašytus kriterijus, jau reikia užsakyti.

po_uz1

Likučių stulpeliuose rodomas einamasis prekės likutis plius perkelti pirkimo užsakymai minus perkelti pardavimo užsakymai.

Lauke "Kiekis" reikia nurodyti užsakomą kiekį. Jis gali būti suvedamas ranka arba paskaičiuojamas pagal pasirinktą formulę paspaudus mygtuką "Formulės vykdymas".

Paspaudus mygtuką "Informacijos perkėlimas" susiformuoja pirkimo užsakymai.

po_uz2

Užsakymus versti pirkimo dokumentais galima trim būdais:

  • užsakymus pakeičiant važtaraščiais - užsakymai išvalomi, atsiranda važtaraščiai,
  • užsakymus kopijuojant į pirkimo važtaraščius - susikuria važtaraščiai, užsakymai lieka nepakitę,
  • generuojant važtaraštį iš užsakymų - uždėjus požymį "v"- "Nekoreguoti užsakymo" užsakymai lieka nepakitę, neuždėjus - iš jų išvalomos gautos prekės.

Naudojant trečiąjį būdą važtaraštį galima generuoti iš keleto užsakymų ar pasiūlymų, į jį įtraukiant tik gautų prekių dalį.