Testas žinių pasitikrinimui

1. Kaip greičiausiu būdu pasižiūrėti prekės likutį?
1 - Servisas->Statistika-> Einamieji prekių likučiai
2 - Prekių kortelių sąraše paspaudus mygtuką "Analitinė operacija"
3 - Servisas->Statistika->Atsargų likučiai
  Atsakymas

2

2. Kas būdinga einamiesiems prekių likučiams ir likučiams datai?
1 - Einamuosiuose likučiuose matome likučius pagal visas įvestas operacijas
2 - Einamuosiuose likučiuose neatsispindės prekės iš operacijų, įvestų su rytdienos data
3 - Likučiai datai rodomi tik pagal operacijas, įvestas iki tam tikros datos
4 - Einamuosiuose likučiuose atsispindi ir neperkelti prekių nurašymai
5 - Likučiai datai formuojami tik iš perkeltų operacijų
  Atsakymas

1, 3, 4, 5

3. Kam skirtas vidinės apskaitos modulis?
1 - Prekių judėjimui tarp įmonės vidinių padalinių
2 - Iš pirkėjų susigrąžintų prekių užpajamavimui
3 - Serijos, galiojimo datos priskyrimui tam tikram prekių likučio kiekiui
4 - Įmonės viduje sunaudotų prekių nurašymui
  Atsakymas

1, 3

4. Apsirašėte dokumento skaitliuką, bet vedant vidinius užsakymus vis tiek neformuoja dokumento numerio. Kas gali būti blogai?
1 - Apsirašydami dokumento skaitliuką pasirinkote ne tą modulį
2 - Dokumentų skaitliukas aprašomas atskirai vidiniams važtaraščiams, užsakymams ir pasiūlymams. Gal pasirinkote ne tą dokumento tipą
3 - Į programą prisijungėte visai kitu vardu, nei aprašytas skaitliukas
4 - Baigėsi skaitliuko galiojimo laikas
  Atsakymas

1, 2, 3

5. Kokie veiksmai turi būti atlikti nurašant prekes atsargų operacijose?
1 - Modulyje "Atsargos" nurodyti operacijos tipą "Nurašymas", detaliose eilutėse pasirinkti prekes ir įvesti nurašomus kiekius
2 - Modulyje "Atsargos" nurodyti operacijos tipą "Nurašymas", detaliose eilutėse pasirinkti prekes ir įvesti nurašomus kiekius su minuso ženklu
3 - Modulyje "Atsargos" nurodyti operacijos tipą "Nurašymas", paspausti mygtuką "Likučiai", nusiskaityti prekes, ir toms, kurios bus nurašomos, suvesti nurašomus kiekius su minuso ženklu
4 - Modulyje "Atsargos" nurodyti operacijos tipą "Nurašymas", paspausti mygtuka "Prekių nurašymo formavimas", atsifiltruoti ir nusiskaityti nurašymui reikalingas prekes, ir dukart paspaudus pelės klavišą nurašyti pasirinktas prekes
  Atsakymas

2, 3, 4

6. Nurašymo akte rodoma klaidinga komisijos pirmininko pavardė. Kaip ištaisyti?
1 - Atsispausdinkite, ir popieriuje ištaisykite klaidą
2 - Parametrų sąraše susiraskite atitinkamą parametrą ir pakeiskite jo reikšmę
3 - Nekreipkite dėmesio
  Atsakymas

2

Jeigu mokymosi metu iškilo klausimų ar neaiškumų, rašykite akademija@rivile.lt
Šiuo adresu teikiamos konsultacijos besimokantiems pagal Rivile akademija programą.
Kreipiantis prašome patikslinti, kurioje vietoje iškilo klausimas: kuri pamoka, kuri užduotis, kas toje temoje ar užduotyje neaišku.