DUK

Nr. Klausimas
1. Kaip suvesti skolų likučius?