Pagalbinės funkcijos

Funkcija Aprašymas
ADD_PS() Sukuria prekės (paslaugos) kortelę, matavimo vienetą, priskiria pardavimo kainą padalinyje
F_DOK_TP() Kliento dokumento tipas
F_ELEM() Nurodyto elemento reikšmė simbolinėje eilutėje
F_NMONTH() Perdavus datą, grąžinama sekančio mėnesio pirmos dienos data
F_PP_TIP() Ilgalaikio turto operacijos dokumento tipas
IMP_B00() Importuoja informaciją į "Statistika"->"Imp./Eksp.operacijos"
KK_TXT() Teksto koregavimas
MEN_PASIS() Menedžerio kodo įkėlimas į poso kvitą
SEL_TREE() Suformuoja sritį pagal medžio atvaizdą
SK_ZOD() Skaičiaus reikšmė žodžiais lietuviška simboline eilute
SK_ZODA() Skaičiaus reikšmė žodžiais angliška simboline eilute
SK_ZODLV() Skaičiaus reikšmė žodžiais latviška simboline eilute
SK_ZODR() Skaičiaus reikšmė žodžiais rusiška simboline eilute
SP_MEN() Mėnesio pavadinimas (kilmininko linksnis)
STRCONV() Teksto konvertavimas
TMP_SYS() Grąžina laikino failo vardą ir katalogą
TREE_REP() Formuoja laikiną DBF-failą medžio tipo duomenų ataskaitų spausdinimui