Tiesioginis ryšys su banku

Naudojantis Open Banking paslauga, mokėjimų lange galima tiesiogiai iš banko suimportuoti mokėjimo išrašus.

Pradiniai reikalavimai mokėjimo išrašų tiesioginio importo naudojimui :

 • Paslauga galima naudotis tik turint VPS bei atskirą Rivile API raktą.
 • API raktui turi būti suteiktos teisės naudotis Open Banking paslauga.
 • API rakto aprašyme turi būti nurodytas teisingas įmonės web adresas.
 • Atskiros sutarties su Open Banking paslaugų teikėjais sudaryti nereikia.
 • Banko suteikti leidimai nuskaityti banko sąskaitas turi savo galiojimo laiką (skirtingi priklausomai nuo banko). Pasibaigus galiojimo laikui, reikės iš naujo sukurti ryšį su banku (Ryšio su banku aprašymas). Atnaujinus leidimus nauji sąskaitų aprašymai nesusikurs, o prasitęs esami, jau aprašyti sistemoje.
 • Manorivile administravimo portale kuriant API raktą svarbu:
  1. Nurodyti teisingą web adresą
  2. Suteikti leidimus naudoti OPB (OpenBanking) metodus.

OPB_Metodai

Dėl API rakto įsigijimo ir nustatymų reikia kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

Ryšio su banku aprašymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Užpildomos parametro "Rivile API (web service) raktas" (SS_RIV_API ) reikšmės:

tiesiog_01

Servisas -> Atsiskaitymai -> Ryšys su banku

Aprašomi prisijungimai su kiekvienu banku, iš kurio bus tiesiogiai importuojami mokėjimų išrašai.

Kuriama nauja operacija.

Jeigu paspaudus mygtuką NEW Naujas atsiranda žemiau pavaizduoti arba panašūs pranešimai, reiškia, neįvykdyti kažkurie iš aukščiau aprašytų pradinių reikalavimų - tokiu atveju reikia kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

MicrosoftTeams-image1

MicrosoftTeams-image

Jeigu viskas teisingai aprašyta, atsidaro langas:

tiesiog_02

"Paslaugos tiekėjas " - pasirenkama "FINTEGRY".

Paspaudus mygtukus "Sąlygos" ir "Privatumo politika", susipažįstama su bendrosiomis sąskaitos informacijos paslaugos teikimo sąlygomis ir UAB "Fintegry" privatumo politika.

Atsidarius bankų sąrašą pasirenkamas reikalingas bankas (kiekvienam bankui tokia operacija aprašoma atskirai) ir paspaudžiamas mygtukas "Prisijungti":

tiesiog_03a

Atsidaro prisijungimo į banką langai, pvz.:

tiesiog_08

tiesiog_09

Paspaudus mygtuką "Patvirtinti", atsidaro langas, kuriame pasirenkame sąskaitas, prie kurių suteiksime prieigą:

tiesiog_04

Pastaba. Priklausomai nuo banko, skirsis prieigos patvirtinimui skirtų langų vaizdas.

Atlikus visus patvirtinimo veiksmus, atsidaro langas "Tęskite darbą Rivile GAMA programoje".

Langas uždaromas ir grįžtama į Rivile GAMA programą.

tiesiog_07

Paspaudus mygtuką SAVE Išsaugoti kiekvienai atsiskaitomajai sąskaitai susikuria atskiras ryšio su banku įrašas:

tiesiog_05

Paspaudus koregavimo mygtuką, atidaroma kiekviena ryšio su banku operacija, ji pilnai užpildoma ir perkeliama.

tiesiog_10

Valiuta - nurodomas kodas valiutos, kuria bus importuojamos sumos.

Sąskaita - parenkama sąskaitų plano sąskaita, atitinkanti nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą (IBAN).

Suimportavus iš banko mokėjimo išrašus, susikuria dviejų rūšių mokėjimai: pagal dokumentus ir pagal sąskaitas. Mokėjimai.

Mokėjimai pagal sąskaitas susikuria dviem atvejais:
- jeigu išraše nenurodyta atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios arba į kurią pervedami pinigai (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, mokėjimai bankine kortele ir pan.),
- jeigu mokėjimas atitinka sudengimo sąskaitos parinkimo taisykles.

Sudengimo sąskaita - jeigu susikurs mokėjimas su tipas "Sąskaitos" ir pagal sudengimo sąskaitos parinkimo taisykles nebus galima parinkti sąskaitos, tai mokėjime bus paimama čia nurodyta sudengimo sąskaita.

Sudengimo sąskaitos parinkimo taisyklės - tai taisyklės, kurios nustato kada turi susikurti mokėjimai su tipu "Sąskaitos" ir kokia sudengimo sąskaita automatiškai juose bus parinkta.

Taisyklės aprašomos taip:

T*XXX*%AAA%*%BBB%

kur:

 • T- operacijos tipas: 1 - įplauka, 2 - išmoka
 • skyriklis visada * ("žvaigždutė")
 • XXX - sąskaitų plano sąskaitos kodas
 • AAA - Mokėjimo paskirties šablonas (% - reiškia bet kokį simbolį) - kai nurodyta reikšmė ieškoma tik mokėjimo paskirtyje.
 • BBB - Visų pastabų šablonas (% - reiškia bet kokį simbolį) - kai nurodyta reikšmė ieškoma visoje suimportuotoje operacijoje.

Pavyzdžiui,

2*6104*%administravimo mokestis%

išmokoms, kurių mokėjimo paskirtyje yra tekstas "administravimo mokestis", bus priskirta sudengimo sąskaita 6104.

1*2712*%tarp savo sąskaitų%*%LT927300010017555555%

įplaukoms, kurių mokėjimo paskirtyje yra tekstas "tarp savo sąskaitų" ir kurių bet kuriame kitame lauke yra tekstas "LT927300010017555555", bus priskirta sudengimo sąskaita 2712.

Kad veiktų tiesioginis importas iš banko, ryšio su banku operacijos būtinai turi būti perkeltos.

Šiame lange galima atsispausdinti ataskaitą, kuri palygins sąskaitų likučius banke su operacijose nurodytų sąskaitų plano sąskaitų likučiais:

tiesiog_14

Tiesioginis importas iš banko

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Paspaudžiamas mygtukas "Tiesioginis importas iš banko":

tiesiog_11

atsifiltruojama kokie mokėjimai bus importuojami:

tiesiog_15

ir paspaudžiamas mygtukas SAVE Išsaugoti

Vyksta jungimasis prie banko ir suimportuojami pasirinkti mokėjimai.

tiesiog_13

Toliau su jais atliekami tokie pat veiksmai, kaip ir suimportavus iš XML failo arba suvedus tiesiogiai: Mokėjimai.