Atsiskaitymai pagal sąskaitas

Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos

Įplaukose (išmokose) vedamos dviejų rūšių operacijos: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai (rūšis - "Dokumentai") ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje (rūšis - "Sąskaitos").

Mokėjimai sąskaitų lygyje būna, kai pinigų sumos pervedamos iš vienos bankinės sąskaitos į kitą, iš kasos į banką ir atvirkščiai, kai vyksta valiutos pirkimas, mokami banko mokesčiai, pervedami mokesčiai Sodrai, VMI ir pan.

Vedant įplaukų (išmokų) operaciją, pirmiausia iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, į kurią pajamuojami (iš kurios išmokami) pinigai.

Sąskaita, kuri naudojama įplaukų (išmokų) operacijose, sąskaitų plane būtinai turi būti pažymėta kaip "pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

Mokėjimo tipas parenkamas "Sąskaitos".

Kliento vesti nebūtina. Jeigu įvedamas, tai jo aprašyme nurodytas atsiskaitymo tipas būtinai turi būti "Sąskaitos" arba "Mišrus".

Klientas paprastai vedamas, jeigu jam bus formuojamas mokestinis pavedimas, pvz.: pervedami mokesčiai Sodrai ar VMI.

Skirtuke "Pagal sąskaitas" kuriamos naujos detalios eilutės, kuriose įvedamas dokumento numeris, sąskaita, įplaukos (išmokos) suma.

Perkėlus tokią įplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje.