Ilgalaikio turto kortelės

Ilgalaikio turto kortelės skirtos kiekvienam ilgalaikio turto vienetui identifikuoti. Paprastai pirmiausia sukuriamos ilgalaikio turto grupės, o po to aprašomos kortelės.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto kortelės

Kuriama nauja kortelė. Jai suteikiamas kodas, įrašomas pavadinimas. Kiekviena ilgalaikio turto kortelė turi unikalų kodą. Jeigu ilgalaikis turtas yra įrenginys, kuris turi serijinius numerius, ar sklypas, kuris turi savo unikalų numerį, ir pan., tai šie numeriai įrašomi lauke "Serijinis Nr."

Kortelei priskiriama ilgalaikio turto grupė, užpildomi kiti laukai.

Informacija

IT_kortele1

"Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas" - Parenkamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas: "Tiesioginis“, "Metų skaičiaus“, "Dvigubai mažėjančios vertės“, "Produkcijos“, "Nuo ridos (transporto)“ "Tiesioginis už metus“, "Likusio laiko“, "Tiesioginis - dienomis“.

Dažniausiai naudojamas "Tiesioginis" metodas. Jeigu keičiama ilgalaikio turto vertė, o turto naudojimo laikotarpis lieka nepakitęs - metodas keičiamas į "Likusio laiko".

Ilgalaikio turto modulyje labai patogu apskaityti periodinį draudimo polisų vertės nurašymą į sąnaudas - tam taikomas "Tiesioginis - dienomis" nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

"Formulė" - jeigu ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimui netinka nei vienas standartinis metodas, jis gali būti skaičiuojamas pagal formulių sąraše aprašytą ir ilgalaikio turto kortelėje priskirtą formulę.

Jeigu ilgalaikio turto kortelėje nurodyta formulė, tai ji turi aukščiausią prioritetą. Nepriklausomai koks nurodytas metodas, visada nusidėvėjimas bus skaičiuojamas pagal formulę.

"Skaičiavimo pradžios data" - Nurodoma, nuo kada ilgalaikiam turtui pradėti skaičiuoti nusidėvėjimą. Įvedus įsigijimo datą, pagal nutylėjimą skaičiuoti nusidėvėjimą siūloma nuo pirmos kito mėnesio dienos. Pagal poreikį nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios data gali būti koreguojama.

Taikant "Tiesioginį - dienomis" nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, nurodoma ne nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios, o nusidėvėjimo skaičiavimo pabaigos data.

Požymis "Apskaita pagal VAS“ dedamas tuo atveju, kai apskaita pagal VAS nesutampa su mokestine apskaita. Uždėjus šį požymį, nebus galimybės jo nuimti.

Tam, kad būtų skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija), būtina uždėti požymį "Skaičiuoti nusidėvėjimą".

Operacijos

Ilgalaikio turto operacijų skirtuke parodomos su ta ilgalaikio turto kortele atliktos operacijos.

IT_kortele2

Papildomas mygtukas "Analitinė operacija" nukreipia į pasirinktą operaciją ilgalaikio turto operacijų sąraše.