Valiutos, valiutų kursai

Servisas -> Kortelės -> Valiutos

Servisas -> Kortelės -> Valiutų kursai

Vykdant operacijas su užsienio klientais, naudojamos tų šalių valiutos. Jų kodai, pavadinimai bei kita informacija yra aprašoma valiutų sąraše.

Bazinė valiuta yra nurodoma kuriant įmonę.

Valiutų kursų lentelėje kaupiama informacija apie programoje naudojamų valiutų kursus. Valiutų kursus galima susivesti arba susiimportuoti.

Valiutų kursai importuojami tai datai, kuri nurodyta lauke "Data".

Dešiniu pelės klavišu spaudžiamas mygtukas "Importas", atsidaro meniu, kuriame pasirenkamas "WEB importas". Sukrenta valiutų, kurios yra aprašytos valiutų sąraše, kursai.

Tam, kad vedant valiutines operacijas automatiškai sukristų teisingi valiutų kursai, rekomenduojama valiutų kursų importą atlikti kiekvieną dieną. Ypač svarbu, kad valiutų kursai būtų teisingi atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.

119.0100+DI RIV_GAMA programos versijoje padaryta galimybė suimportuoti valiutų kursus už pasirinktą periodą.

Spaudžiamas mygtukas "Valiutų kurso importas už periodą":

val_3

ir nurodomas reikalingas periodas:

val_4

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, suimportuojami kiekvienos periodo dienos valiutų kursai.

Valiutų kursai imami iš Lietuvos Banko.