Pardavimo kainų formavimas

Rivilės programoje taikomas pardavimo kainų ir nuolaidų parinkimo mechanizmas.

Pardavimo kainos

Prekių ir paslaugų pardavimo kainų parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, kainyno kaina, pardavimo kaina akcijose, padalinio pardavimo kaina.

Padalinio pardavimo kainų formavimo logika.

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

pr_kain1

Pardavimo kainos gali būti priskiriamos mygtukų pagalba:

  • "Automatinis perkainavimo formavimas" . Prieš tai naujos pardavimo kainos nurodomos pirkimo, vidinio judėjimo ar atsargų operacijose.
  • "Perkainavimas pagal formulę". Jeigu galima tiksliai aprašyti algoritmą, kaip keisis tam tikros grupės prekių ar paslaugų kainos, tai tokį perkainavimą geriausia atlikti mygtuko "Perkainavimas pagal formulę" pagalba.

Formulė bus pritaikyta visam į ekraną nuskaitytam prekių sąrašui.

pr_kain6

Pardavimo kainos patvirtinamos perkėlus perkainavimo operaciją.

Prekės/paslaugos kortelėje padalinio pardavimo kainą galima įrašyti ranka.

Kainyno kainos

Kiekvienai prekei galima aprašyti pardavimo kainynus A,B,C ... Kainyne gali būti viena bendra pardavimo kaina arba ji gali priklausyti nuo parduodamų prekių kiekio.

pr_kain2

Pirkėjams, kuriems pardavimo kainos bus parenkamos pagal kainynus, kliento kortelės aprašyme priskiriamas konkretus kainynas.

pr_kain3

Kainynai gali būti taikomi tik parduodant iš padalinių, kurių aprašyme nurodytas požymis „Taikyti nuolaidas“.

Pardavimo kainos akcijose

Akcijos aprašomos tuo atveju, kai tam tikram laikotarpiui skelbiamos specialios kainos arba nuolaidos. Jeigu akcijos skelbiamos didesniam prekių asortimentui, tai jas aprašyti reikia perkainavimo operacijose. Jeigu tik kelioms konkrečioms prekėms - galima ir tiesiai prekės kortelėje skiltyje "Akcijos". Tiek prekės kaina, tiek nuolaida gali priklausyti nuo parduodamo kiekio.

pr_kain5

Nenurodžius padalinio, akcijos sąlygos galioja visuose padaliniuose.

Pardavimo kaina sutartyje

Individualios klientui taikomos pardavimo kainos aprašomos pardavimo sutartyse. Sutarčių prieduose kiekvienai prekei gali būti suvedamos pardavimo kainos bazine valiuta (eurais), pardavimo kainos kitomis valiutomis, nuolaidos procentai. Sutartims bei jų priedams gali būti uždėti galiojimo terminai.

Nuolaidos

Nuolaidos procento parinkimo eiliškumas: nuolaidos procentas sutartyje, nuolaidos procentas akcijose , nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, nuolaidos procentas nuolaidos lentelėje.

Nuolaidos lentelės aprašomos modulyje "Kortelės".

pr_kain7

Nurodoma klientų nuolaidos grupė ir prekių nuolaidos grupė bei jų sankirtai taikomas nuolaidos procentas.

Nuolaidų lentelių turi būti aprašyta tiek, kiek gali būti skirtingų prekių ir klientų nuolaidų grupių derinių - taip vadinama "nuolaidų matrica".

Prekių nuolaidos grupę palikus tuščią, - reiškia, kad nuolaidų lentelė galios visoms prekėms, kurioms nėra aprašyta kokia nors kita nuolaidų lentelė.

Klientų nuolaidos grupę palikus tuščią, - reiškia, kad nuolaidų lentelė galios visiems klientams, kuriems nėra aprašyta kokia nors kita nuolaidų lentelė.

Prekių nuolaidos grupės suvedamos prekių kortelėse, klientų nuolaidos grupės - klientų kortelėse.

Kliento kortelėje - skirtuke "Pirkėjų/Tiekėjų inf." laukelis "Nuolaidos grupė".

pr_kain8

Prekės kortelėje - skirtuke "Informacija" laukelis "Nuolaidos grupė".

pr_kain9

Tik sutapus nuolaidos sąrašo kodui su kliento ir prekės grupėmis, bus pritaikytas nuolaidos procentas.

Maksimali nuolaida tikrinama pagal tokį eiliškumą: maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje, maksimalus nuolaidos procentas prekės grupėje.