Mokėjimai pagal užsakymus ir sudengimai

Automatinį skolų sudengimą galima panaudoti, kai mokėjimai daromi pagal pirkimo bei pardavimo užsakymus, pasiūlymus arba pardavimo rezervavimus , o po apmokėjimo pastarieji verčiami važtaraščiais.

Kai klientui taikomas automatinis skolų sudengimas - visi dokumentai.

uzs_sud_01

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos padavimo užsakymų operacijos (analogiškai, gali būti pardavimo pasiūlymai ar rezervavimai).

uzs_sud_06

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedamos (arba suimportuojamos iš banko išrašų) mokėjimo operacijos, kuriose atliekami mokėjimai pagal užsakymus.

Įvedamas klientas, sąskaita, mokėjimo suma, užpildomi kiti laukai. Operacija perkeliama.

uzs_sud_16

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Pardavimo užsakymai pakeičiami važtaraščiais ir perkeliami.

Kadangi buvo įvesti mokėjimai, pardavimo dokumentai automatiškai susidengė su mokėjimais:

uzs_sud_08

Jokių papildomų sudengimo operacijų atlikti nebereikia.

Kai klientui taikomas automatinis skolų sudengimas - parinkti dokumentai

uzs_sud_09

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Standartiškai suvedamos padavimo užsakymų operacijos (analogiškai, gali būti pardavimo pasiūlymai ar rezervavimai).

uzs_sud_10

Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai

Įvedamos (arba suimportuojamos iš banko išrašų) mokėjimo operacijos, kuriose atliekami mokėjimai pagal užsakymus.

Įvedamas klientas, sąskaita, mokėjimo suma, užpildomi kiti laukai.

Paspaudžiamas mygtukas sud_03Dokumentų sudengimas.

uzs_sud_17

Atsidaro langas "Sudengiami dokumentai". Čia suvedami dokumentai, su kuriais norima sudengti mokėjimo operaciją.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas", atsidaro dokumentų sudengimo koregavimo langas:

uzs_sud_12

Kadangi mokėjimas atliekamas pagal pardavimo užsakymus, spaudžiamas mygtukas "Pardavimai" ir iš pardavimo operacijų sąrašo pasirenkamas pardavimo užsakymas, kuris yra apmokamas.

uzs_sud_13

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimų operacijos

Apmokėti pardavimo užsakymai paverčiami važtaraščiais.

Užsakymą pakeičiant į važtaraštį, užsakymo numerį būtina nurodyti lauke "Pirminis Dok.Nr.".

Laukas užsipildo dukart su pele paspaudus ant "Pirminis Dok.Nr.".

uzs_sud_14

Perkėlus tokį važtaraštį, jo sudengimo istorijoje matosi, kad jis yra sudengtas su mokėjimo operacija.

uzs_sud_15

Galima užprogramuoti, kad importuojant mokėjimo operacijas, automatiškai pagal tam tikrus kriterijus būtų parenkami sudengiami dokumentai.
Kaip gauti valdymą mokėjimo išrašų iš XML failo importo metu, aprašyta čia.

Funkcionalumo praplėtimo klausimais reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.