Algos funkcijos

Funkcija Aprašymas
FATS() Atskaitymų suma
FAVS() Darbuotojui skaičiuojamų atskaitymų kiekis
FKLD() Dienų skaičius kalendoriuje
FKLT() Dienos trukmė kalendoriuje
FKLV() Valandų skaičius kalendoriuje
FKLVO() Valandų skaičius kalendoriuje objektui
FMOK() Darbuotojams išmokėtos sumos
FMOKP() Pajamų mokesčio suma algos išmokėjimo operacijose
FMOKR() Priskaitymų suma algos išmokėjimo operacijose
FPAS() Priskaitymų pasiūlymų suma
FPASA() Atskaitymų pasiūlymų suma
FPRI() Priskaitymų suma
FSYS() Sistemos kintamojo reikšmė nurodytai datai
FSYSO() Sistemos kintamojo reikšmė objekte nurodytai datai
FSKY() Padalinio kintamojo reikšmė nurodytai datai
FSKYO() Padalinio kintamojo reikšmė objekte nurodytai datai
FSOD() Sodros suma pagal nurodytus parametrus
FSPR() Priskaitymų, nuo kurių skaičiuojami atskaitymai, suma
FSUD() Sudėtinio kintamojo reikšmė nurodytai datai
FTBD() Dienų skaičius tabelyje
FTBT() Dienos trukmė tabelyje
FTBV() Valandų skaičius tabelyje
FVID() Vidurkio paskaičiavimas
FZMO() Darbuotojo kintamojo reikšmė nurodytai datai
FZMOO() Darbuotojo kintamojo reikšmė objekte nurodytai datai
FZMS() Darbuotojo kintamojo padalinyje reikšmė nurodytai datai
FZMSO() Darbuotojo kintamojo padalinyje reikšmė objekte nurodytai datai
SODR_PRO() Sodros procento iš įmonės lėšų paskaičiavimas