Gamybos operacijos

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Prekių surinkimo operacijos įvedimas
2 užduotis Prekių išbarstymo operacijos įvedimas
3 užduotis Gamybos operacijos vedimas atsargų modulyje
4 užduotis Prekės einamųjų likučių peržiūra

1 užduotis

Gamybos operacijose vedamos prekių ir paslaugų surinkimo, išbarstymo operacijos bei surinkimo ir išbarstymo užsakymai.

Plačiau apie prekių surinkimo operacijas rasite čia: Prekių surinkimo operacijos.

Surinkimo operacijos įvedimas
Padalinyje 01 - "Centras" buvo surinkta 170 kėdučių.
Gamybos operacijų sąraše įveskite naują surinkimo operaciją.
Priskirkite dokumento numerį GAM01.
Gamybos operacijų numeracijai apsirašykite dokumentų skaitliuką.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Gamyba->Gamybos operacijos
 2. Gamybos operacijų sąraše paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Surinkimo/išbarstymo operacijos koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Surinkimas".
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį "GAM01" .

Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite gamybos operacijų dokumentų skaitliuką. Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.

"Operacijos data" - įveskite operacijos datą.

 1. Skirtuke "Gaminys" įveskite gaminio informaciją:
  "Kodas" - iš prekių sąrašo pasirinkite prekę "Kėdutė".
  "Padalinys" - pasirinkite padalinį "Centras".
  "Kiekis" - įveskite surenkamą kiekį.

sur1

 1. Paspauskite skirtuką "Komponentės".
 2. Paspauskite raudoną mygtuką serv4 "Komponentės".
 3. Atsidariusiame lange parodomos komponentės iš gaminio kalkuliacinės kortelės.

sur2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

sur3

Susiformavo gamybos operacijos detalios eilutės. Jeigu kažkokių komponenčių trūksta, trūkstamos pozicijos pažymimos raudonai.

 1. Išsaugokite ir perkelkite surinkimo operaciją.

Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė prekių likučiai.

 1. Padėkite žymeklį ant mygtuko analitika "Analitinė operacija", paspauskite dešinį pelės klavišą. Pasirinkus "Detalus FIFO" matysite, kokios komponentės nusirašė, koks gaminio kiekis užsipajamavo ir gaminio savikainą, kuri lygi komponenčių savikainos bendrai sumai.

sur5

 1. Grįžkite atgal ir dar kartą paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Dabar pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti"

surinkimas_dk

Komponenčių savikaina nusirašė iš sąskaitos 2010, nes į ją buvo užpajamuotos gamybos operacijoje panaudotos komponentės. Gaminys užsipajamavo į sąskaitą 2040, kuri paimta iš gaminiui priskirtos prekių sąskaitų ryšio lentelės.

Gamybos operacijoje galima atlikti komponenčių pakeitimus, išmesti kai kurias pozicijas ar įvesti naujas, nekeičiant prekės kortelėje aprašytos kalkuliacijos.

2 užduotis

Plačiau apie prekių išbarstymo operacijas rasite čia: Prekių išbarstymo operacijos

Prekių išbarstymo operacijos įvedimas
Padalinyje 01 - "Centras", norint atskirai pardavinėti puodukus ir lėkštutes, išskaidyta 10 indų rinkinių.
Gamybos operacijų sąraše įveskite išbarstymo operaciją. Priskirkite dokumento numerį GAM002 .
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Gamyba->Gamybos operacijos.
 2. Gamybos operacijų sąraše paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Surinkimo/išbarstymo operacijos koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Išbarstymas".
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį "GAM02" (jeigu aprašytas dokumentų skaitliukas, numerio laukas užsipildo automatiškai).
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
 4. Skirtuke "Gaminys" įveskite informaciją apie išskaidomą prekę. Užpildykite laukus:
  "Kodas" - iš prekių sąrašo pasirinkite prekę "Indų rinkinys".
  "Padalinys" - pasirinkite padalinį "Centras".
  "Kiekis" - įveskite išskaidomą kiekį.

isk1

 1. Paspauskite skirtuką "Komponentės".
 2. Paspauskite raudoną mygtuką serv4 "Komponentės".
 3. Atsidariusiame lange automatiškai parodoma informacija iš išskaidomos prekės kalkuliacinės kortelės.

isk2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".

isk3

Paspaudus išsaugojimo mygtuką susiformavo išbarstymo operacijos detalios eilutės. Kiekvienoje jų matomas išeigos procentas, t.y. kokia išskaidomos prekės savikainos dalis atiteks konkrečiai pozicijai.

 1. Išsaugokite ir perkelkite išbarstymo operaciją. Po operacijos perkėlimo susiformavo įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeitė prekių likučiai.
 2. Jei norite pasižiūrėti kaip pasikeitė prekių likučiai, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu.

Pasirinkus "Detalus FIFO" matysite, kokios naujos prekės užsipajamavo, koks prekių kiekis nusirašė ir kaip išskaidytos prekės savikaina buvo išdalinta operacijos detaliose eilutėse išvardintoms prekėms.

isk5

Esant reikalui, išbarstymo operacijos detalias eilutes galima koreguoti, išmesti arba papildyti naujomis, keisti išeigos procentus. Svarbu, kad bendra išeigos procentų suma liktų lygi 100.

3 užduotis

Prekių gamybos operacijas taip pat galima vesti modulyje "Atsargos". Tai dažniausiai naudojama, kai gamybos operacijos yra netipinės ir retai vykdomos. Tokiu atveju gaminiams nereikia aprašyti kalkuliacinių kortelių, pačioje atsargų operacijoje suvedama, kas bus sunaudota ir kas pagaminta. Tokios operacijos esmė - nurašomos sunaudotos prekės, ir gautai sumai užpajamuojamas gaminys.

Gamybos operacijos vedimas atsargų modulyje
Padalinyje 01 - "Centras" pagal specialų užsakymą buvo perdarytos 10 kėdučių. Jų perdarymui buvo sunaudotos žaliavos:
dažai – 5.100 kg,
klijai – 3.200 kg,
med. lentos - 20 vnt.
Nurašykite sunaudotas žaliavas ir užpajamuokite naujas kėdutes, joms priskirkite seriją 20200225.
Video

Ši gamybos operacija atliekama dviem etapais:

 1. Į sąskaitą 20200 "Nebaigtos produkcijos savikaina" nurašoma pati prekė (šiuo atveju, kėdutė) ir visos operacijoje sunaudotos žaliavos.
 2. Iš tos pačios sąskaitos užpajamuojama prekė su nauja savikaina. Tam, kad konkretus kiekis išsiskirtų iš bendro likučio, jam priskiriama serija.
Nurašymas

Darbo eiga:

 1. Servisas->Atsargos->Atsargų operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Operacijų su atsargomis koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Gamyba".
  "Dokumento Nr." - įrašykite dokumento numerį .
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Padalinys" - pasirinkite padalinį "Centras".
 4. Nurašykite žaliavas pasinaudodami mygtuku serv1 "Likučiai". Kaip tai daroma galite pasikartoti pamokoje: Prekių nurašymas.
 5. Atskirai nurašykite pačias kėdutes. Lange "Operacijų su atsargomis koregavimas" įveskite dar vieną detalią eilutę. Paspauskite mygtuką "Naujas".
 6. Iš prekių sąrašo pasirinkite prekę "Kėdutė". Pagal nutylėjima laukelyje "Sąskaita" atsiranda "Parduotų prekių savaikaina". Pakeiskite į sąskaitą 20200 "Nebaigtos gamybos savikaina".
 7. Lauke "Kiekis įveskite nurašomą kiekį su minuso "-" ženklu.

ked10

 1. Išsaugokite ir perkelkite atsargų operaciją.
 2. Jei norite, galite pasižiūrėti kokią gavote sąskaitų korespondenciją. Paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacijos". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

atsar_gam

Matote, kad perkėlus operaciją žaliavos ir prekė nusirašė į sąskaitą 20200 "Nebaigtos produkcijos savikaina".

Užpajamavimas

Darbo eiga

 1. Pakoreguokite gautą operaciją. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".
 2. Operacijos apačioje matosi bendra nurašytų prekių ir žaliavų savikaina. Naujas kėdutes reikės užpajamuoti būtent tokiai savikainos sumai (tik su + ženklu).

atsar_gam1

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Kodas" - iš prekių sąrašo pasirinkite prekę "Kėdutė";
  "Serija" - įveskite 20200225;
  "Sąskaita" - įveskite 20200 "Nebaigtos gamybos savikaina";
  "Kiekis" - įveskite gaminių kiekį;
  "Suma" - įveskite sumą, kuri turi būti lygi visai nurašytų prekių savikainos sumai.

atsar_gam3

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti". Operacijos suma lygi nuliui 0.00.

atsar_gam4

 1. Dar kartą išsaugokite ir perkelkite operaciją.
 2. Jeigu norite, galite pažiūrėti koksia dabar gavosi sąskaitų korespondencija. Mygtuką analitika "Analitinė operacija" paspauskite dešiniu pelės klavišu ir pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

atsar_gam2

Nauja prekė buvo užpajamuota iš sąskaitos 20200 "Nebaigtos gamybos savikaina".

4 užduotis

Prekės einamųjų likučių peržiūra
Pažiūrėkite prekės "Kėdutė" einamuosius likučius.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Statistika->Einamieji prekių likučiai
 2. Padėkite žymeklį į langelį, esantį prie lauko "Prekės kodas", ir iš prekių sąrašo pasirinkite prekę "Kėdutė".
 3. Paspauskite mygtyką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

ein_lik

Prekės likutį padalinyje 01 matote dviem eilutėmis, nes dalis kiekio buvo užpajamuota priskiriant seriją. Prekių savikainos yra skirtingos, nes dalis buvo pagaminta pagal kalkuliacinę kortelę, o kita dalis (kuriai priskirta serija), buvo pagerinta, tam sunaudojant papildomas žaliavas.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar mokėsite įvesti prekių surinkimo operaciją?
 2. Ar mokėsite įvesti prekių išbarstymo operaciją?
 3. Ar aišku, kodėl gamybos operaciją atsargų modulyje reikia vesti dviem etapais?
 4. Ar supratote, kodėl ta pati prekė einamuosiuose likučiuose gali būti rodoma keliomis eilutėmis?