Darbuotojų nedarbingumas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Parametro "Algos ligonlapių skaičiavimo koeficientai" aprašymas
2 užduotis Nedarbingumo vedimas algoje. Formos NP-SD formavimas

1 užduotis

Apie parametrus ir jų pildymą pasiskaitykite čia: Parametrai.

Parametro "Algos ligonlapių skaičiavimo koeficientai" aprašymas
Parametrų sąraše pakeiskite parametrą "Algos ligonlapių skaičiavimo koeficientai" - įveskite reikšmę 0,6206.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Administravimas->Parametrai
 2. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".
 3. Susiraskite parametrą "Algos ligonlapių skaič. koeficientai": paspauskite mygtukąpaieska "Paieška" ir surinkite pavadinimo fragmentą, pvz., "ligon" .
 4. Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".
 5. Atsidaro langas "Informacija apie parametrą". Detalioje eilutėje paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".
 6. Laukelyje "Iš įmonės" įveskite kompensacijos koeficientą už nedarbingumo dienas, apmokamas iš įmonės lėšų. Šiuo atveju įveskite reikšmę 0.6206.

param_1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite detalią eilutę.
 2. Dar kartą paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite parametrą.

2 užduotis

Algos dokumentuose vedami ligonlapiai iš įmonės lėšų (su paskaičiavimu už pirmas 2 dienas) ir ligonlapiai iš Sodros lėšų (niekas neskaičiuojama, tik suvedama bendra informacija).

Nedarbingumo vedimas algoje
Darbuotojui Tab. Nr. 001 nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas nuo šio mėnesio 20 d. iki šio mėnesio 25 d.
1. Įveskite ligonlapio operaciją ir paskaičiuokite ligos pašalpą už pirmas dvi dienas.
Skaičiavimams taikykite praėjusio mėnesio vidurkį.
2. Suformuokite NP-SD (Pranešimo dėl pašalpos skyrimo) formą.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

1. Algos dokumentuose įvedama ligonlapio operacija ir paskaičiuojama ligos pašalpa už pirmas dvi dienas.

Detalesnę informaciją apie nedarbingumo vedimą algoje galima rasti čia: Nedarbingumo vedimas algoje.

 1. Servisas-> Alga->Algos dokumentai
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Algos dokumentų koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite reikšmę "Ligonlapiai (iš įmonės lėšų)".
  "Dokumento numeris" - įrašykite dokumento numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris atsiranda automatiškai.

Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, prisiminkite čia: Dokumentų skaitliukų aprašymas.

"Data" - įveskite dokumento datą.
"Tabelinis Nr." - iš darbuotojų sąrašo pasirinkite darbuotoją Vėją Vėjūną. Kadangi laukas sąrašinis (pažymėtas "v"), tai jo reikšmę galima pasirinkti iš sąrašo, paspaudus mygtuką COPY "Sąrašas".

 1. Uždėkite požymį "v" "Koreguoti tabelį".
 2. Pasirinkite dieną "L" (sirgo) ir datų intervale nurodykite laikotarpį, nuo kurios iki kurios dienos darbuotojas sirgo (imtinai).

liga_1

 1. Paspauskite skirtuką "Vidurkis". Jame bus atliekamas vidurkio paskaičiavimas.

Detalesnę informaciją apie vidurkio skaičiavimą galima rasti čia: Vidurkis.

 1. Pasirinkime vidurkio tipą "Darbo dienos".
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite kelių mėnesių ir nuo kurio pradedant informacija bus naudojama vidurkio paskaičiavimui. Palikite 3 mėnesius.

liga_2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".

liga_3

 1. Išsaugojus, kiekvienam mėnesiui susigeneruoja eilutės, kuriose matoma to mėnesio informacija skirta vidurkio paskaičiavimui. Šiuo atveju, bus paskaičiuojamas praėjusio mėnesio vidurkis.

Darbo su programa pradžioje, jei skaičiavimai vidurkiams reikalinguose laikotarpiuose dar nebuvo vykdomi, reikalingos laiko ir sumų reikšmės suvedamos rankomis.

 1. Paspauskite skirtuką "Priskaitymai". Jame darbuotojui priskaičiuojama ligos pašalpa už pirmas dvi dienas.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite lauką:
  "Kodas" - iš priskaitymų sąrašo pasirinkite 201 priskaitymo kodą "Ligos pašalpa pirmos dvi dienos". Kadangi laukas sąrašinis (pažymėtas "v"), tai jo reikšmę galima pasirinkti iš sąrašo, paspaudus mygtuką COPY "Sąrašas".
 4. Datos "kuriame" ir "už kurį", vidurkis ir koeficientas užsipildo automatiškai.
 5. Laukelyje "Dienos" įrašykite, už kiek dienų bus mokama kompensacija už nedarbingumą. Šiuo atveju už 2 dienas.

liga_4

Jeigu ligos dienos yra mėnesių sankirtoje, ligos pašalpa už kiekvieną mėnesį skaičiuojami atskira eilute.
Priskaitymų skirtuke kuriamas kitas naujas įrašas. Jame viskas suvedama analogiškai kaip pirmajame, tik nurodomas kitas laikotarpis "Už kurį".

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

liga_5

 1. Dar kartą paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti" ir išsaugokite ligonlapių operaciją. Ją pažymėkite ir perkelkite.
2. Suformuojama NP-SD (Pranešimo dėl pašalpos skyrimo) forma.
 1. Servisas ->Alga -> Algos dokumentai
 2. Pažymėkite (uždėkite požymį "PŽ") ligonlapio operaciją.
 3. Spauskite mygtuką PRINT "Spausdinti" kol atsidarys ataskaitų pasirinkimas. Pasirinkite ataskaitą "Forma NP_SD (Pranešimas dėl pašalpos skyrimo)XML".

ataskaita_1

 1. Dar kartą paspauskite mygtuką PRINT "Spausdinti". Suformuojamas failas, kurį geriausia išsaugoti kokiame nors atskirame kataloge. Tame pačiame kataloge siūloma saugoti ir iš Sodros atsisiųstus šablonus. Patikrinus suformuotą informaciją, failas perduodamas Sodrai.

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote, kaip įvedamas darbuotojo nedarbingumas?
 2. Ar mokėtumėte įvesti darbuotojo nedarbingumo operaciją, jei jis sirgtų mėnesių sandūroje?
 3. Ar žinote, kaip suformuoti NP-SD (Pranešimo dėl pašalpos skyrimo) formą?