Prekių išbarstymo operacijos

Gamybos modulyje vedamos prekių ir paslaugų išbarstymo (išskaidymo) operacijos.

Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos

Kuriama nauja operacija, parenkamas dokumento tipas "Išbarstymas".

Gaminys

Skirtuke "Gaminys" suvedama informacija apie išbarstomą (išskaidomą) prekę (paslaugą): prekės (paslaugos) kodas, padalinys, objektas, išskaidomas kiekis.

Komponentės

Paspaudus mygtuką "Komponentės", automatiškai parodomos prekės ir jų kiekiai, kurie atsiras išbarstymo operacijoje, pagal tai, kaip aprašyta kalkuliacinėje kortelėje.

Paspaudus išsaugojimo mygtuką susiformuoja išbarstymo operacijos detalios eilutės.

Kiekvienoje jų matomas išeigos procentas, t.y. kokia išbarstomos prekės savikainos dalis atiteks konkrečiai pozicijai.

Esant reikalui detalias eilutes galima koreguoti, išmesti ar papildyti naujomis.

Bendras visų detalių eilučių išeigos procentas turi būti 100.

Perkėlus operaciją nusirašo gaminys, jo savikaina išdalinama operacijos detaliose eilutėse išvardintoms prekėms.

Po operacijos perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeis Fifo likučiai.