Etatai

Etatų sąraše aprašomos visos įmonėje apskaitomų skirtingų etatų rūšys ir jiems būdingi požymiai.

Servisas -> Personalas -> Etatai

Įvedamas etato kodas, pavadinimas.

Etato aprašyme dviem būdais galima nurodyti, kiek priklauso atostogų tuo etatu dirbančiam darbuotojui: nurodant konkretų atostogų dienų skaičių arba priskiriant formulę.

Laukelyje "Priklauso atostogų" įvedamas konkretus dienų skaičius.

Laukelyje "Atostogų formulė" priskiriama formulė, kuria remiantis bus skaičiuojamas atostogų dienų skaičius. Ji parenkama iš formulių sąrašo.

etatai3

Pvz.: jeigu atostogų dienų skaičius priklauso nuo stažo ir atostogos skaičiuojamos darbo dienomis, tai dirbantiems 5 darbo dienų savaitę formulė turėtų atrodyti taip:

IIF(mjw_metai<=10,20,22+INT((mjw_metai-1)/5)-1)

Šiuo atveju, pagal etatą priklausys 20 dienų, atidirbus 10 metų papildomai pridedamos 3 dienos, ir toliau kas 5 metai pridedama po 1 dieną.

Dirbantiems 6 darbo dienų savaitę formulė turėtų būti:

IIF(mjw_metai<=10,24,26+INT((mjw_metai-1)/5)-1)

Jeigu atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, tai formulė turėtų būti:

IIF(mjw_metai<=10,28,30+INT((mjw_metai-1)/5)-1)

Jeigu etato aprašyme užpildyti abu laukai – ir konkreti reikšmė, ir formulė, tai aukštesnį prioritetą turi atostogų formulė. Tokiu atveju konkreti reikšmė skaičiavimui įtakos neturės.

Jeigu įmonėje yra darbuotojų, kuriems skirtingai skaičiuojamos atostogos, tai konkrečiam darbuotojui priklausančių atostogų formulė turėtų būti priskiriama jo priėmimo arba perkėlimo operacijoje. Tokiu atveju nesvarbu, kuri formulė bus įrašyta etato aprašyme.

Skaičiuojant kiek darbuotojui priklauso atostogų, pirmiausia atsižvelgiama į atostogų formulę (reikšmę) priėmimo arba perkėlimo operacijose. Jei formulė ten nenurodyta - tada į personalo kortelę, o jei ir ten nenurodyta – į etato aprašymą.

etatai4

Etato aprašyme gali būti priskirtos įvairios klasifikatorių reikšmės: kategorijos, personalo grupės, darbo pobūdis. Ši informacija gali būti naudojama įvairių analitinių ataskaitų formavimui.

Personalo klasifikatorių laukeliai yra paryškinti. Šis požymis nurodo, jog, norint užpildyti laukelį, nebūtina įeiti į pilną klasifikatorių sąrašą. Pakanka laukelyje paspausti dešinį pelės mygtuką ir bus parodyta atfiltruota sąrašo forma (tik su reikiamomis reikšmėmis).

Norint sąrašą papildyti, jis atidaromas pilnai. Tada spaudžiamas mygtukas "Sarašas" arba dukart paspaudžiamas pelės mygtukas stovint laukelio viduje. Patekus į klasifikatorių sąrašą, sukuriamas trūkstamas klasifikatorius.