Atskaitymas pagal vykdomąjį raštą

Sistemoje yra aprašytas atskaitymas 901 - "Pagal vykdomąjį raštą". Jeigu atskaitoma pagal kelis vykdomuosius raštus, bendra atskaitoma suma padalinama į lygias dalis.

Galima pasikoreguoti formulę, kad atskaitoma suma būtų išdalinama proporcingai vykdomųjų raštų sumai.

v_at901 atsisiuntimas:

Atsisiunčiama papildoma programa v_at901.prg ir .fxp ir išsaugoma RIV_GAMA kataloge.

Servisas ->Alga ->Priskaitymai/Atskaitymai

Pakoreguojamas atskaitymas 901 - "Pagal vykdomąjį raštą".

Atskaitymo formulė :

(IIF(FSPR(901)>FSYS(2),FSUD(101)+FSUD(102),(FSPR(901)-FATS(19101)-FATS(19102)-FATS(19201)-FATS(19202))*IIF(FAVS(901)>1,FSYS(19303),FSYS(19301))/100))*IIF(FAVS(901) >1,v_at901(wfor_kodas_tb,wfor_date),1)

vykd_01

Plačiau apie vykdomųjų raštų apskaitą rasite Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita.