Prognozavimas + DI

Prognozavimo + DI modulis suteikia galimybes:

 • prognozuoti tam tikrus rodiklius ateinančiais laikotarpiais: prekių ir paslaugų pardavimus, gamybos užsakymus, pajamas, kainų pokyčius, atlyginimų pokyčius ir kita;
 • laisvai apsirašyti faktinių duomenų struktūrą ir jų formavimo programas;
 • faktinius duomenis imti ne tik iš Rivile GAMA programos, bet ir importuoti iš kitų sistemų;
 • prognozavimui naudoti DI kartu su laiko eilučių ir prognozavimo metodais :DI(nnetar),Trend, Croston, Comb, HW, Theta, ThetaH, Ets, EtsH ;
 • patiems pasirinkti konkretų prognozavimo metodą arba leisti, kad tinkamiausią prognozavimo metodą parinktų DI, remdamasis Web serveriuose sukaupta informacija;
 • naudotis individualiais, užprogramuotais Rivile GAMA sistemoje, prognozavimo metodais;
 • analizuoti prognozės pateiktus duomenis, juos pritaikyti įvairių uždavinių sprendimui.

Šiame modulyje yra ir realūs pavyzdžiai, kaip prognozės duomenys pritaikomi prekių užsakymų formavimui:

 • prekių užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu;
 • gamybos užsakymai pagal padalinį, pagrindiniu mato vienetu;
 • žaliavų užsakymai įmonės mastu, pagrindiniu mato vienetu;
 • vidiniai užsakymai pagrindiniu mato vienetu.

Modulyje neapsiribojama tik prognozavimo uždavinių sprendimu:

 • fakto duomenų lenteles ir programas jų užpildymui galima laisvai apsirašyti - tai galima išnaudoti bet kokios informacijos parodymui pagal dienas, savaites, mėnesius;
 • užsakymų lentelės, užsakymų parametrai, informacijos nuskaitymo ir formavimo programos yra laisvai sukuriamos ir aprašomos - tai leidžia šiuos langus panaudoti visai kitokių, tiesiogiai su užsakymais nesusijusių, uždavinių sprendimui - perkainavimų, biudžeto operacijų formavimui ir t.t.

progn_05