Pervežimų operacijos

Servisas -> Krovinių pervežimas -> Kroviniai / Pervežimai

Tam, kad užregistruoti kroviniai būtų pervežti, reikia surasti ir priskirti jiems pervežimus.

Lygiai taip pat, žiūrint iš pervežimų pusės, kiekvienam pervežimui reikia priskirti krovinius, kurie tuo pervežimu bus vežami.

Krovinių ir pervežimų apjungimas sugeneruoja pervežimo operacijas.

Pervežimų sąraše pasirenkamas konkretus pervežimas, spaudžiamas mygtukas "Pervežimo operacijų formavimas".

Atsidaro krovinių sąrašo langas. Pažymėjus vežamus krovinius, spaudžiamas mygtukas "Pervežimo operacijų formavimas".

Susiformuoja pervežimo operacijos.

Analogiškai pervežimo operacijas galima formuoti iš krovinių sąrašo.

Servisas -> Krovinių pervežimas -> Pervežimų operacijos

Krovinys gali būti vežamas keliais pervežimais, kiekvienas pervežimas gali vežti kelis krovinius. Todėl pervežimo operacijų susigeneruoja tiek, kiek skirtingų derinių bus jungiant krovinius ir pervežimus. Kiekvienoje pervežimo operacijoje yra konkretaus krovinio ir pervežimo kodai.

Po krovinių ir pervežimų perkėlimo, pervežimų paslaugos kainos išdalinamos kroviniams.