Integracijų funkcijos

Rivile API (REST)

Funkcija Aprašymas
CHILKAT_OBJECT() CHILKAT bibliotekos objektai (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
JSON_DECODE() Json formato teksto konvertavimas į objektą (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
V_REST() Objektas REST užklausoms formuoti (nuo 115 RIV_GAMA versijos)
V_RIV_API() Objektas Rivile API v2 (REST web service) užklausoms formuoti (nuo 115 RIV_GAMA versijos)

MS Excel ir OpenOffice

Funkcija Aprašymas
V_EXEL() Objektas darbui su MS Excel ir OpenOffice
OPEN() Nurodyto failo atidarymas. Jei failas nenurodytas, iškviečiamas failo pasirinkimo langas
NEW() Dokumento atidarymas koregavimui
CLOSE() Atidaryto failo uždarymas
SAVEAS() Nurodyto failo išsaugojimas. Jei failas nenurodytas, iškviečiamas failo pasirinkimo langas
GETVALUE() Reikšmės gavimas iš nurodyto lauko
GETTEXT() Reikšmės (visada tekstinio tipo) gavimas iš nurodyto lauko
SETVALUE() Naujos reikšmės priskyrimas laukui
SETTEXT() Naujos, visada tekstinio tipo, reikšmės priskyrimas laukui