Integracija su RASO RRPay

Integracijos pagrindiniai principai:

  • Pardavimas atliekamas RIV_GAMA POS sistemoje. Apmokėjimas vykdomas RASO RRPay sistemoje.
  • Pardavimas vyksta Rivile GAMA POS pardavimo lange - veikia visi POS pardavimo taško funkcionalumai.
  • Perdavimas RRPay sistemai vyksta baigus vesti pardavimo informaciją ir pereinant prie apmokėjimo (paspaudus tarpo klavišą).
  • Į RRPay perduodama tiek pardavimo, tiek anuliavimo (F8) informacija.
  • Perdavimas į fiskalą ir kasos kvito spausdinimas vyksta RRPay sistemoje.
  • Kvito apmokėjimas vyksta RRPay sistemoje, į RIV_GAMA grįžta apmokėjimo informacija.

Integracijos diegimas:

  • RIV_GAMA programoje POS aprašomas kaip nefiskalinis ("Servisas" -> "POS aprašymas").
  • Aprašomi mokėjimai kreditu. Kredito numeriai suderinami su RASO (pvz., mokėjimas bankine kortele – 2).
  • Languose "POS pardavimo taškas" ir "Atsiskaitymas" užprogramuojamas INIT-as.
  • Lange "Atsiskaitymas" užprogramuojamas Close-as.

Programų atsisiuntimas (Konsultantams ir atstovams).

POS aprašymas atliekamas vadovaujantis čia pateikta informacija.

Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas.

Uždedamas požymis "Nefiskalinis variantas":

raso_1

raso_2

INIT-as languose "POS pardavimo taškas" ir "Atsiskaitymas" (tekstas vienodas):

raso_4

CLOSE-as lange "Atsiskaitymas":

raso_5

Perdavimas RRPay sistemai.

Pardavimas RIV_GAMA POS sistemoje vykdomas įprastu būdu: parenkamos kainos, prekės, nuolaidos ir pan.
Baigus vesti kvitą pereinama prie apmokėjimo - paspaudžiamas tarpo klavišas.
Apmokėjimo lange matomas vienintelis apmokėjimo būdas: RRPay.

raso_6

Mokėjimas atliekamas ir kvitas atspausdinamas RRPay sistemoje.

raso_7

Apmokėjimo informacija perduodama atgal į RIV_GAMA. Esant poreikiui galima išrašyti sąskaitą-faktūrą.

raso_8

Tik įvykus klaidai atsiskaitymo metu, suteikiama galimybė apmokėjimo būdus ir sumas įvesti RIV_GAMA sistemoje (jei kasos kvitas jau atspausdintas, bet informacija į RIV_GAMA sistemą negrąžinta).

raso_9