Svarstymas, sprendimo priėmimas, pirkimas

Mes parduodame ne programą, o naudą, kurią klientas gaus naudodamas mūsų programą.
Mes padedame klientui nusipirkti su malonumu – atpažįstame sprendimus priimančius asmenis, kiekvienam dalyvaujančiam pirkime aiškiai komunikuojame jam aktualią vertę, aiškiai apibrėžiame ką parduodame, kaip bendradarbiaujame, rūpinamės, kad klientas po pirkimo gautų patvirtinimą priėmęs gerą sprendimą.

Nuostatos

 • Klientui pateikiame visą informaciją, kuri jam reikalinga sprendimui priimti.

 • Klientui išaiškiname programos struktūrą, padedame išsirinkti jam reikalingiausią specifikaciją.

 • Jeigu klientas turi klausimų dėl konkrečių programos funkcionalumų - raštu, telefonu ar gyvai atsakome į klientui rūpimus klausimus.

 • Jeigu klientas išreiškia pageidavimą, susitinkame gyvai arba organizuojame video susitikimą.

 • Visais sudėtingesniais atvejais susitikime su klientu, be pardavėjo, dalyvauja ir patyręs konsultantas ar programuotojų atstovas.

 • Susitikimo metu aptariami kliento poreikiai, apskaitos specifika, problemos bei programos pritaikymo galimybės. Esant galimybei, parodome vieną kitą programos akcentą, labiausiai atitinkantį kliento poreikius.

 • Aiškiai suvokiame, kad susitikime esantys klientų atstovai turi skirtingus poreikius ir lūkesčius.
  Bendro pristatymo skaidrės yra skirtos vadovams - perteikti plačias galimybes, suteikti tikrumo dėl ateities perspektyvų.
  Programos demonstravimas, konkrečių klausimų atsakymas yra skirti specialistams – perteikti su konkrečia jų darbo specifika susijusią informaciją.

 • Po susitikimo, idealiu atveju tą pačią dieną, vėliausiai kitą dieną, pardavėjas paruošia ir išsiunčia klientui apibendrinamąjį laišką.

 • Klientui išreiškus pageidavimą, per dieną, o sudėtingais atvejais per 2-3 dienas, pardavėjas paruošia ir išsiunčia pardavimo pasiūlymą.

 • Pardavėjas klientui išsamiai išaiškina visas sutarčių (pirkimo, nuomos, VPS, aptarnavimo) sąlygas, jų funkcijas, skirtumus ir privalumus.

 • Pardavėjas informuoja klientą apie sąskaitų išrašymą:

  • perkant bet kokį produktą, išrašome išankstinę sąskaitą faktūrą,
  • tik viską apmokėjus, paskutinio mokėjimo dienos data išrašome PVM sąskaitą faktūrą,
  • kiekvieną mėnesį išrašomos PVM sąskaitos faktūros pagal ilgalaikio aptarnavimo sutartis (išskyrus turinčius metinį aptarnavimo planą),
  • turintiems metinį aptarnavimo planą ir išnaudojusiems abonentines valandas, išankstinės sąskaitos faktūros išrašomos po kiekvieno paslaugų atlikimo.
 • Baigus pardavimo procesą ir klientui pasirinkus aptarnavimo sutarties planą, klientas perduodamas eksploatacijai.