Skolų nurašymo (pajamavimo) operacijos

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima vesti skolų nurašymo (pajamavimo) operacijas:

  • kai derinant skolas su klientais yra fiksuojami neatitikimai,
  • kai reikia nurašyti abejotinas (beviltiškas) skolas,
  • ar kitaip koreguoti klientų skolas.

Sąraše kuriama nauja operacija.

Lauke "Operacijos data" nurodoma data, kuriai bus koreguojamos skolos.

Parenkama lauko "Tipas" reikšmė: "Debitorinė" arba "Kreditorinė", priklausomai nuo to, kokie koregavimai bus atliekami.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir pradedamos vesti dokumento detalios eilutės.

Įvedamas kliento kodas.

Dokumentus reikia pasirinkti iš sąrašo - tada detalioje eilutėje automatiškai užsipildo visa to dokumento informacija.

Paspaudžiamas mygtukas "Dokumentai". Atsidaro langas "Detalios skolos", kuriame atsifiltruojami ir nuskaitomi kliento dokumentai. Surandamas ir pasirenkamas reikalingas dokumentas.

Į operacijos langą įkrenta visa su juo susijusi informacija.

Jeigu skolą reikės kredituoti, paspaudžiamas mygtukas "Kreditas". Ir atvirkščiai - jeigu reikės debetuoti, paspaudžiamas mygtukas "Debetas".

Negalima keisti laukelyje "Sąskaita" esančios sąskaitos, tik mygtukų "Debetas" ar "Kreditas" paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Įrašoma suma, kuria bus mažinama arba didinama skola.

Lauke "Korespond.sąskaita" įrašoma ar pasirenkama iš sąrašo koregavimui naudojama sąskaita.

Jei mažinama pirkėjo skola, paprastai nurodoma sąnaudų sąskaita.

Jei pirkėjas suderinimo akte patvirtino didesnę skolą, tada paprastai parenkama pajamų sąskaita.

Patariama, įvedus skolos pakeitimus, detalioje eilutėje tipą pakeisti į "Debitorinė" ar "Kreditorinė" - tada kliento būklės arba apyvartų ataskaitose aiškiai matysis koks veiksmas buvo atliktas.

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.