Personalo klasifikatorius

Personalo modulyje naudojama daug įvairių klasifikatorių. Visi jie aprašomi toje pačioje lentelėje, tik kiekvienam nurodomas atitinkamas tipas.

Servisas -> Personalas -> Personalo klasifikatorius

Nuskaitomi arba visi, arba tam tikro tipo klasifikatoriai.

Tam tikro tipo klasifikatorių nuskaitymui uždedamas požymis "v" ant lauko "Tipas" ir atsidariusiame meniu pasirenkamas reikalingas tipas. Tada paspaudžiamas mygtukas IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

klasi_1

Kuriant naujus klasifikatorius, užpildomi laukai: "Tipas", "Kodas" ir "Pavadinimas".

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti kuriant atostogų tipų klasifikatorių. Jį pasirinkus, tampa aktyvūs laukai, kuriuos labai svarbu teisingai užpildyti.
Nuo jų užpildymo priklausys kokio tipo bus įvestos atostogos ir kokia informacija nueis į algos dokumentus.

klasi_2

Laukas "Atostogų veiksmas" : tik kasmetinėms atostogoms priskiriama reikšmė "Kalendorinės", visoms kitoms - "Nekalendorinės".

Mokymosi, vaiko auginimo, nemokamoms ir pan. atostogoms priskiriama reikšmė "Nekalendorinės".

Lauke "Koreguoti tabelį" parenkamas dienos žymėjimas tabelyje.

klasi_3

Visi dienų žymėjimai iš anksto aprašomi algos modulyje : Servisas -> Alga -> Dienos.

Lauke "Algos dokumentas" parenkama kokio tipo dokumentas, perkėlus personalo atostogų operaciją, turėtų susikurti algos dokumentuose.

klasi_4