Užklausos

Servisas -> BDAR -> BDAR užklausos

Čia registruojamos visos užklausos ir atrenkami Rivile GAMA programos duomenų bazėje esantys, užklausą atitinkantys duomenys.

Suvedama bendra informacija apie užklausą pateikiantį duomenų subjektą.

bdar_u1

"Formulė patvirtinant" - aprašoma formulė, kuri bus vykdoma perkėlimo metu. Pagal nutylėjimą, perkeliant užklausas, jokie veiksmai neatliekami.

Jeigu užklausos įvykdymui, asmens duomenyse automatiškai reikės atlikti pakeitimus (ištaisyti gimimo datą, pavardę ar pan.), ištrinti tam tikrus duomenis, atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ar išsiųsti asmeniui tam tikrą informaciją - visi tokie ir panašūs veiksmai užprogramuojami išorinėse programose. Jų iškvietimas aprašomas formulėje, kuri priskiriama konkrečiai užklausai. Perkeliant tokią užklausą, bus atliekamos formulėje aprašytos funkcijos.
Nenaudojant formulių, visus veiksmus galima atlikti rankomis.

Užklausa

bdar_u2

Parenkamas užklausos tipas ir ji detaliai aprašoma.

Užklausų tipai sutampa su subjektų teisių sąrašu, kuris pasitvirtinamas aprašant kiekvieną BDAR subjekto kategoriją. Į tai turėtų būti atsižvelgiama vykdant asmens užklausą.

bdar_u7

Pvz., jei darbuotojų asmens duomenyse patvirtinta, kad negalima apriboti duomenų tvarkymo, o asmuo užklausoje nurodo būtent tokį pageidavimą, reiškia, asmeniui turi būti atsakyta, kad apriboti jo duomenų tvarkymo konkrečiai duomenų kategorijai nebus galima.
Jeigu to paties asmens duomenys yra ir kitose kategorijose (pvz., lojalių pirkėjų sąraše), kur duomenų apribojimas galimas, tai šie duomenys apribojami, ir apie tai asmuo informuojamas.

Subjekto nustatymas

Paspaudžiamas mygtukas "Subjekto paieška":

bdar_u3

Atsidaro langas "BDAR duomenų subjekto paieška", kuriama atžymima pagal kokius filtrus Rivile GAMA programoje bus ieškoma informacija. Paspaudžiamas mygtukas "Informacijos nuskaitymas" IMPORT . Nuskaitoma visa nurodytas filtravimo sąlygas atitinkanti informacija:

bdar_u4

Stovint ant kiekvieno įrašo ir paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" analitika, patenkama į atitinkamą programos modulį, kur šis įrašas įvestas. Taip galima pasižiūrėti detalesnę informaciją.

Pažymimi tinkantys įrašai ir paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti" SAVE . Pažymėta informacija atsiranda subjekto nustatymo skirtuke:

bdar_u5

Modulio stulpelyje nurodyta kokiame programos modulyje ta informacija yra.

Išsaugojimo metu parenkamos visos BDAR subjektų kategorijos, kuriose tie moduliai pažymėti.

Pvz., buvo nurodyta, kad personalo sąraše esantys duomenys priklauso ir darbuotojų asmens duomenų subjektui (kodas 001), ir potencialių darbuotojų (kandidatų) duomenų subjektui (kodas 002), todėl susiformavo du įrašai su personalo moduliu.

bdar_u8

bdar_u9

Darbuotojų sąraše esantys duomenys priklauso tik vienai kategorijai - "Darbuotojų asmens duomenys" (kodas 001), todėl susiformavo tik vienas įrašas su darbuotojų (alga) moduliu.

Trūkstamą informaciją galima susivesti papildomai:

bdar_u6

Paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" analitika, patenkama į atitinkamą programos modulį.

bdar_u10

Esant poreikius, galima iškart atlikti tam tikrus veiksmus (pvz., ištaisyti netikslumus, jeigu to buvo prašoma užklausime).

Suformavus visą subjekto nustatymo informaciją, galima atspausdinti ir, jei reikia, subjektui išsiųsti ataskaitą "Informacija subjektui apie duomenų tvarkymą". Paspaudžiamas skirtukas "Užklausa" ir pasirenkama atitinkama ataskaita:

bdar_u11